หน้าหลัก » ข่าวสตรี

ย่า 5 แผ่นดินน้ำตานองสิ้นพ่อภูมิพล “ฝันไปใช่ไหม”

Author by 16/11/16No Comments »

  2      ย่า 5 แผ่นดิน อดีตผดุงครรภ์ อดีตนายกกิ่งกาชาด อดีตเจ้าของปั๊มน้ำมัน 3 ทหาร น้ำตานองหน้านี่ย่าฝันไปใช่ไหมหลังทราบข่าวการเสด็จสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเผยในชีวิตมีโอกาสได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทหลายครั้ง หลายสถานที่ ทรงมีความห่วงใยเรื่องสุขภาพอนามัยของประชาชน มีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ไม่ว่าจะยากดีมีจน เสด็จแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่นของชาวเขา ตั้งโครงการหลวงที่ 1 เป็นที่แรก ที่บ้านยาง ฝาง ภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร ตามเสด็จทุกครั้งเห็นพระองค์ท่านทรงงานหนักอย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อย ไม่ว่าหนทางจะลำบากทุรกันดารแค่ไหน พระองค์ท่านจะเสด็จไปหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตั้งใจไปกราบพระบรมศพอย่างแน่นอน ทุกวันนี้สอนลูก สอนหลาน สอนเหลน ให้นำแนวคิดของพระองค์ท่านมาใช้ดำเนินชีวิต โดยเฉพาะแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และ เป็นคนดีของสังคม ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ทุกครั้งที่มีโอกาส

ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ เชียงใหม่ ได้รับรายงานว่าที่บ้านเลขที่ 523/1 หมู่ที่ 5 ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นบ้านของ ย่า 5 แผ่นดิน ที่เกิดในปลายรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่เคยมีโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หลายครั้ง หลายสถานที่ เมื่อเดินทางไปถึงบ้านดังกล่าวพบ ย่ากัลยา นันทรัตพันธุ์ อายุ 94 ปี เกิดเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2465 ซึ่งเป็นปลายรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 คุณย่ากัลยา เผยว่าเป็นอดีตผดุงครรภ์ อดีตนายกกิ่งกาชาดอำเภอฝาง อดีตเจ้าของปั๊มน้ำมัน 3 ทหาร ที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ และ เนื่องจากเป็นอดีตนายกกิ่งกาชาดอำเภอฝาง มีหน้าที่ช่วยเหลืองานสังคม และ ช่วยเหลือประชาชน และ ทุกครั้งที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินที่อำเภอฝาง จะไปเข้าเฝ้าฯ รับเสด็จทุกครั้ง

ครั้งหนึ่งที่จำได้เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2516 พระองค์ท่าน เสด็จเยี่ยมเยียนประชาชนที่สถานีอนามัยบ้านยาง อำเภอฝาง ก็ได้ไปเข้าเฝ้าฯ พระองค์ท่านทรงเป็นห่วงเรื่องสุขภาพอนามัยของประชาชน และ อีกหลายๆครั้งที่พระองค์ท่านเสด็จในพื้นที่อำเภอฝาง ได้ไปเข้าเฝ้าฯทุกครั้ง พระองค์ท่านมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ไม่ว่าจะยากดีมีจน พระองค์ท่านจะเสด็จไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร เช่นปัญหาการปลูกฝิ่นของชาวเขาในพื้นที่อำเภอฝาง พระองค์ท่านทรงตั้งโครงการหลวงที่ 1 เป็นที่แรก ที่บ้านยาง ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวง 1 (ฝาง) มีความเป็นมาของโครงการที่พระองค์ท่านได้ทรงงานเพื่อประชาชนอย่างมากมาย เปิดให้ผู้สนใจได้เข้าชมฟรี

ย่า 5 แผ่นดิน เปิดเผยต่อว่า มีความภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร ทุกครั้งที่ตามเสด็จจะเห็นพระองค์ท่านทรงงานหนักอย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อย ไม่ว่าหนทางจะลำบากทุรกันดารแค่ไหน พระองค์ท่านจะเสด็จไปหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เมื่อครั้งเข้าเฝ้าฯ ที่บ้านยาง พระองค์ท่านเคยตรัสถามว่า “อายุเท่าไหร่ ขอให้สุขภาพแข็งแรง” ซึ่งในตอนนั้นเป็นเพราะตกใจที่พระองค์ท่านไม่ถือองค์เป็นกันเองกับประชาชน เลยไม่ได้กราบทูลอะไร

จากการที่ได้เข้าเฝ้าฯ และติดตามพระองค์ท่านในหลายโอกาส ได้เห็นพระองค์ท่านทรงงานหนัก มีโครงการในพระราชดำริมากมาย ทุกวันนี้ ย่า 5 แผ่นดิน เผยว่าได้น้อมนำแนวพระราชดำริต่างๆของพระองค์ท่านมาใช้ในชีวิตประจำวัน โดยช่วยเหลืองานสังคม ช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อน ตามแบบอย่างพระองค์ท่าน ใช้ชีวิตอย่างสมถะ มีความเป็นอยู่ที่พอเพียง

เมื่อช่วง่คำของวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ทันทีที่สำนักพระราชวัง และ นายกรัฐมนตรี ได้ออกประกาศการสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช เสด็จสู่สวรรคาลัย ย่า 5 แผ่นดิน เผยทั้งน้ำตาว่า รู้สึกใจหาย น้ำตาไหลไม่หยุด เพราะมีความผูกพันกับพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 9 อย่างมาก พระองค์ท่านทรงครองสิริราชสมบัติมา 70 ปี ซึ่งยาวนานมากกว่าครึ่งหนึ่งของชีวิตของตน ได้เคยเห็นพระองค์ท่านเมื่อครั้งเสด็จขึ้นครองราชย์ และ ตลอดระยะเวลาได้เห็นว่าพระองค์ท่านทรงงานหนักมากมายขนาดไหน เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพสกนิกรของพระองค์ท่าน พระองค์ท่านทรงงานหนักจนกระทั่งถึงวันที่เสด็จสวรรคต รู้สึกเสียใจอย่างมาก และเชื่อว่าประชาชนคนไทยทุกคนก็มีความรู้สึกเสียใจอย่างมากเช่นเดียวกัน เพราะ พระองค์ท่านคือศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย ในทุกวันนี้ยังคอยถามลูกหลาน อยู่บ่อยๆ ว่า “นี่ย่าฝันไปใช่ไหม” เพราะไม่อยากเชื่อ และ ทำใจยอมรับได้อย่างลำบากมาก

เมื่อถามว่าจะไปเข้าเฝ้าฯ พระบรมศพ หรือไม่ ย่ากัลยา ที่ใบหน้ายังเต็มไปด้วยน้ำตา เผยว่าตอนนี้อายุมากแล้ว สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงเหมือนแต่ก่อน ถึงอย่างไรก็ตาม มีความตั้งใจอย่างสูงว่าจะต้องเดินทางไปพระบรมมหาราชวัง ที่กรุงเทพมหานคร เพื่อกราบพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศอย่างแน่นอน ตอนนี้กำลังปรึกษากับลูกหลานถึงช่วงเวลาที่เหมาะสม คาดว่าคงประมาณช่วงต้นปีหน้า

ในหลวงทรงให้อะไรๆหลายๆอย่าง “ย่า 5 แผ่นดิน” ได้สรุปในตอนท้ายว่าทุกวันนี้สอนลูก สอนหลาน สอนเหลน ให้นำแนวคิดของพระองค์ท่านมาใช้ดำเนินชีวิต โดยเฉพาะแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง อย่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ให้รู้จักอดออม และ เป็นคนดีของสังคม ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ทุกครั้งที่มีโอกาส

โดยตลอดเวลาของการสัมภาษณ์ ย่ากัลยา นันทรัตพันธุ์ “ย่า 5 แผ่นดิน” จะมีน้ำตาไหลไม่หยุด แต่ใบหน้าจะมีความสุขทุกครั้งเมื่อได้พูดถึงการเข้าเฝ้าฯ ในหลวง และ ย้ำถามผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ เชียงใหม่ หลายครั้งว่า “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สวรรคตเสด็จสู่สวรรคาลัย จริงหรือ” เมื่อได้รับคำตอบว่าเป็นความจริง น้ำตาของ ย่า 5 แผ่นดิน ก็ไหลอาบแก้ม และพึมพำว่า “นี่ย่าฝันไปใช่ไหม นี่ย่าฝันไปใช่ไหม นี่ย่าฝันไปใช่ไหม”