หน้าหลัก » ข่าวสังคม

กงสุลใหญ่อเมริกาเชียงใหม่ รณรงค์วันทรัพย์สินทางปัญญา

Author by 1/05/14No Comments »

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2557 ที่ชั้น 5 ด้านหน้าโรงภาพยนตร์ SFX Cinema ห้างสรรพสินค้าเมญ่า อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นายไมเคิล ฮีธ กงสุลใหญ่สหกรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์วันทรัพย์สินทางปัญญาโลก เนื่องในวันทรัพย์สินทางปัญญาโลก เพื่อสนับสนุนการใช้ หรือซื้อสินค้าที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้เจ้าของลิขสิทธิ์ได้ประโยชน์อย่างแท้จริง ไม่สนับสนุนสินค้าลอกเลียนแบบหรือสินค้า copy เพื่อให้เจ้าของลิขสิทธิ์เกิดความคิดสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง สามารถมีทุน และมีกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ออกสู่สังคม และสามารถมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ได้ประโยชน์จากลิขสิทธิ์ทางปัญญาของเขาเอง ไม่ว่าจะเป็นชาติใดในโลกก็ตาม ซึ่งประเด็นดังกล่าวสหรัฐอเมริกาต่อต้านการลอกเลียนแบบทรัพย์สินทางปัญญามาตลอด สำหรับประเทศไทยมีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เป็นหน่วยงานหลักในการดูแล และป้องกันปัญหา

ทั้งนี้ วันที่ 26 เมษายน ถือเป็นวันทรัพย์สินทางปัญญาโลก โดยมีที่มาจากวันก่อตั้งองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2513 (1970) ดังนั้น ประเทศสมาชิกจึงกำหนดให้วันที่ 26 เมษายนของทุกปี เป็นวันทรัพย์สินทางปัญญาโลก ทุก ๆ ปีประเทศต่าง ๆ จะร่วมกันจัดการรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาที่มีความสำคัญของผู้คิดค้น และมีผลต่อการดำรงชีวิตประจำวัน เสริมสร้างความเข้าใจในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการสร้างสรรค์ การประดิษฐ์ โดยถือว่ากระบวนการเหล่านี้มีส่วนสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศสมาชิก.