หน้าหลัก » ข่าวสังคม

กรมประชาสัมพันธ์จัด คลายหนาว อ.เชียงดาว

Author by 16/01/16No Comments »

thainews180                นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ แจ้งว่า ในวันที่ 16 มกราคม 2559 ตนพร้อมด้วย รองอธิบดีและผู้บริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จะยกคณะมามอบเครื่องนุ่งห่มกันหนาว เครื่องอุปโภคบริโภค อุปกรณ์การเรียน ทุนอาหารกลางวันและทุนการศึกษา โครงการต้านภัยหนาว ครั้งที่ 5ให้โรงเรียนในถิ่นทุรกันดารภาคเหนือ ที่โรงเรียนบ้านปางแดง ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ โดยหน่วยงานในภาคเหนือตอนบน คือ สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 3 นางดวงมาลย์ ศรีกิจวิไลกุล ผอ.จะนำคณะร่วมสมทบมอบสิ่งของแก่นักเรียน และผู้ยากไร้ในพื้นที่เชียงดาวด้วย

อนึ่ง ในระหว่างวันที่ 22-23 มกราคม 2559 น.ส.ชนิสา ชมศิลป์ ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย(สวท.)เชียงใหม่ ร่วมกับอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ (อปมช.)จัดโครงการ สวท.เชียงใหม่ ปันน้ำใจสู่ชุมชน ปีที่ 4 เพื่อแบ่งปันความสุขแด่เด็กนักเรียน ชนเผ่าปกาเกอญอ ที่โรงเรียนสโมสรไลอ้อนส์รัตนโกสินทร์ ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ขณะนี้กำลังเชิญชาวเชียงใหม่ผู้มีเจตเมตตา ทุกท่าน ร่วมบริจาคสิ่งของ เสื้อผ้า เครื่องห่มกันหนาว อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ยาสามัญประจำบ้าน และสิ่งของจำเป็น สำหรับเด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล เพื่อแบ่งปันความสุข ปันน้ำใจ มอบความอบอุ่น และแบ่งปันโอกาสสำหรับเยาวชนคนไทยด้วยกัน กับ สวท.เชียงใหม่ ผู้ใจบุญร่วมบริจาคสิ่งของจำเป็น เพื่อมอบสำหรับเด็กๆ เยาวชนในพื้นที่ห่างไกล ได้โดยตรงที่ สวท.เชียงใหม่ 49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ ขอทราบรายละเอียดได้ที่ โทร. 053-819105 ในวันและเวลาราชการ.