หน้าหลัก » ข่าวสังคม

กรมประชาสัมพันธ์ จัดเวทีแจงความเข้าใจประชามติร่าง รธน.

Author by 30/06/16No Comments »

     13522923_1207815465896375_1782951892236958279_o           กรมประชาสัมพันธ์ จัดเวทีแจงความเข้าใจประชามติร่าง รธน.ให้สื่อพื้นที่ภาคเหนือบน กกต.คาดเวลาที่เหลือ ปชช.จะเข้าใจร่าง รธน.เพราะทุกฝ่ายกำลังเดินหน้าสร้าง ความเข้าใจ ก่อนออกเสียงประชามติ ด้านโฆษก กมธ.ขับเคลื่อนปฏิรูปขอให้ ปชช.อ่านทำความเข้าใน รธน.เองอย่าเชื่อคนอื่น เพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศ

เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.59 ที่ห้องเพชรรัตน์ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ จ.เชียงใหม่ จัดเวทีสัมมนาเครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่นภาคเหนือตอนบนเพื่อประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ที่จะมีขึ้น 7 ส.ค.นี้ เพื่อจะได้นำเสนอข้อมูลกระตุ้นการรับรู้และการเข้าถึงข่าวสารของประชาชนให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกันออกเสียงประชามติอย่างเข้าใจจริงมีคุณภาพ โดยมีนายจำลอง สิงห์โตงาม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์มาเป็นประธาน โดยมีวิทยากรให้ความรู้ ได้แก่ นายคำนูณ สิทธิสมาน เลขานุการกรรมาธิการและโฆษกกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขานุการกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ และ พ.ท.สดุดี  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม ผู้อำนวยการสำนักกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการเสวนาประชาสัมพันธ์อย่างไรให้ตรงใจประชาชนเพื่อประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช …. ได้อย่างมีคุณภาพ ได้รับความร่วมมือจากประชาสัมพันธ์จังหวัดในภาคเหนือตอนบนทั้ง 8 จังหวัด ในการประสานเชิญสื่อมวลชนท้องถิ่นภาคเหนือตอนบนทั้ง 8 จังหวัด จำนวน 50 คน และเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านของจังหวัดเชียงใหม่ อีก 30 คน ซึ่งถือเป็นสื่อบุคคลที่เข้าถึงประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีการถ่ายทอดการสัมมนาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า นับเป็นประโยชน์และเป็นความจำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับสื่อมวลชนที่มีหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องการไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช …. แก่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนที่มีประชาชนเป็นจำนวนมาก และมีสื่อมวลชนกระจายอยู่ในทุกพื้นที่ จึงขอให้สื่อมวลชนทำความเข้าใจข้อมูลภาพรวมของการจัดให้มีการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญครั้งนี้

โอกาสนี้ พ.ท.สดุดี ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม ผอ.สำนักกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ สนง.คณะ กรรมการการเลือกตั้งกล่าวว่า ตอนนี้ กกต. มีความพร้อมในการจัดประชามติในวันที่ 7 ส.ค.นี้เต็มที่ ระหว่างนี้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งทำความเข้าใจกับประชาชนทุกกลุ่มคาดว่า สองสัปดาห์ก่อนออกเสียงจะมีการทำความเข้าใจด้วยความเข้มข้นในทุกระดับทุกพื้นที่และเชื่อว่าคนจะมาใช้สิทธิตามเป้าหมายที่ร้อยละ 80 โดยไม่ห่วงผลการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้ (29 มิ.ย.)จะออกมาอย่างไรเพราะการประชามติจะยังเดินหน้าต่อไปได้และไม่รู้สึกเป็นห่วงเหตุทางการเมืองใดๆเพราะรัฐบาลและ คสช.ดูแลอยู่

ส่วนนายคำนูณ สิทธิสมาน เลขานุการกรรมาธิการและโฆษกกรมมาธิการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ กล่าวว่า ขอให้ประชาชนได้ศึกษาร่างรัฐธรรมนูญเพื่อความเข้าใจด้วยตนเองมากกว่าการเชื่อเขาว่า รวมทั้งกรณีคำถามพ่วงด้วย เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนสู่การปฏิรูปประเทศอย่างมีคุณภาพ ให้ประเทศมีความมั่นคงไม่เกิดปัญหาวุ่นวายเหมือนที่ผ่านมา ประเทศมีบทเรียนที่ไม่ดีจากบรรยากาศการเมืองมาแล้วจะได้ไม่ซ้ำรอยเดิมอีก ส่วนการเคลื่อนไหวของฝ่ายการเมืองแม้เป็นสิทธิ์แต่ก็ขอให้ทำการเมืองอย่างสร้างสรรค์ ไม่ใช่เอาแต่เล่นการเมือง วันนี้บ้านเมืองจะต้องเดินหน้าไปในทางที่ดีขึ้น.