หน้าหลัก » ข่าวสังคม

กระทรวงวัฒนธรรมเลือก เชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก

Author by 3/07/15No Comments »

นายกทำบุญดอยสุเทพ       นางสิริยา บุญศิริพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในโอกาสที่คณะรัฐมนตรีสัญจรมาประชุม ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระพรรษา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2558 นั้น ในวันแรก   ที่คณะของ พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบ   แห่งชาติ เดินทางมาถึงท่าอากาศยานทหาร  กองบิน 41 คณะของนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.กระทรวงวัฒนธรรมนำขบวน และเจ้าหน้าที่วัฒนธรรมจังหวัดร่วมกับคณะกรรมการวัดดอยสุเทพ    ให้การต้อนรับ โดยนายกรัฐมนตรีได้กราบสักการะพระบรมธาตุดอยสุเทพ เวียนเทียนรอบองค์พระธาตุ และถวายผ้าห่มพระบรมธาตุ ก่อนเข้านมัสการพระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาส ซึ่งนอกจากจะอนุโมทนาให้พรแล้วยังได้มอบวัตถุมงคลที่ระลึกแก่นายกรัฐมนตรีด้วย

วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว. กระทรวงวัฒนธรรม เดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่ล่วงหน้า เพื่อตรวจเยี่ยมงานในสังกัด วัด และภารกิจด้านวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงใหม่โดยไปเยี่ยมวัดศรีสุพรรณ (อุโบสถเงิน) และที่พิพิธภัณทสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ ได้ประชุมหารือกับผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม คณะทำงานจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่กรมศิลปากร และนายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เรื่องการเตรียมความพร้อมในการเสนออนุสรณ์สถาน สถานที่ และภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชียงใหม่ นครหลวงล้านนาเป็นมรดกโลก เนื่องจากระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 ที่กรุงบอนน์ ประเทศเยอรมนี จะมีการประชุมคณะ กรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 39 ซึ่งจะมีการพิจารณาเมืองเชียงใหม่ ขึ้นบัญชีเป็นบัญชีเบื้องต้นด้วย.