หน้าหลัก » ข่าวสังคม

กองพล ร.7 สร้างฝายถวายในหลวง ประมงสืบชาตาหลวง-ปล่อยปลาวันนี้

Author by 4/12/14No Comments »

thainews180    ฝ่ายกิจการพลเรือน กองพลทหารราบที่ 7 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ แจ้งว่า กองพลทหารราบที่ 7 ร่วมกับอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุยร่วมกันจัดทำโครงการ “สร้างฝายต้นน้ำ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวามหาราช” ในพื้นที่ป่าต้นน้ำของอ่างเก็บน้ำแม่เย็น ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม ในวันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2557 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป มีพิธีเปิด ณ สนามกีฬารามัญวงศ์ บก.พล.ร.7 ต.ดอนแก้ว โดย พล.ต.สุทัศน์ จารุมณี ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้เพื่อเทิดพระเกียรติ และถวายความจงรักภักดี เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวา มหาราช ประจำปี 2557 และเป็นการแก้ปัญหาทรัพยากรป่าต้นน้ำ ให้ได้รับการฟื้นฟูและพัฒนามีน้ำอุดมสมบูรณ์ และประชาชน ชุมชน รวมทั้งท้องถิ่นจะได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าแห่งนี้ต่อไป

ทางด้าน นายบรรจง จำนงคิดธรรม ประมงจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งว่า หน่วยงานประมงในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร และเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ กำหนดจัดพิธีสืบชาตาหลวง และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2557 เวลา 08.19 น. ณ พระวิหารหลวงวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดย เชิญ ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี เริ่มจากการไหว้พระรับศีล ถวายเครื่องราชสักการะ เปิดกรวยดอกไม้ พระสงฆ์สามเณร 500 รูป เจริญพระพุทธมนต์สืบชาตาหลวง ในโอกาสนี้ ผวจ.เชียงใหม่จะเป็นประธานเททองหล่อพระพุทธรูปทันใจ ขนาดหน้าตักกว้าง 39 นิ้วด้วย

หลังจากเสร็จพิธีทางศาสนาแล้ว คณะ ผวจ. และตัวแทนหน่วยงานต่าง ๆ จะเดินทางไปยังริมฝั่งแม่น้ำปิง บริเวณเชิงสะพานป่าตัน ด้านทิศเหนือ หมู่ 2 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง เพื่อประกอบพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลงในแม่น้ำปิง ในเวลา 10.00 น. ในงานนี้ จะมีนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีตำบลฟ้าฮ่าม หัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนองค์กรต่างๆ ตลอดถึงนักเรียน(นักเรียนจากโรงเรียนธรรมราชศึกษา) นักศึกษา และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า เป็นตัวแทนรับสัตว์น้ำจากประธานในพิธีเพื่อนำลงปล่อยลงในแม่น้ำปิง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราชโดยพร้อมเพรียงกัน.