หน้าหลัก » ข่าวสังคม

กำชับ 3 อำเภอสายเหนือระวัง งดเผาไม่เพิ่มปัญหาหมอกควัน

Author by 17/02/16No Comments »

thainews180                สวท.ฝางรายงานว่า เมื่อเร็วๆ นี้นายมงคล สุกใส รอง ผวจ.เชียงใหม่ รับมอบหมายจาก ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานประชุมติดตามการปฏิบัติงานและซักซ้อมการป้องกันการเผาในพื้นที่อำเภอฝาง แม่อาย และไชยปราการ ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอฝาง เพื่อรับทราบสถานการณ์ และเตรียมความพร้อมป้องกันการเกิดหมอกควันไฟป่าในพื้นที่อำเภอที่เป็นจุดเสี่ยงของจังหวัดเชียงใหม่ และได้เปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันดับไฟป่า ทำแนวกันไฟในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ อำเภอฝาง โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ราษฎรในพื้นที่ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกว่า 400 คน

รอง ผวจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า ขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้ขอความร่วมมือให้ทุกพื้นที่งดการเผา และการชิงเผาทุกชนิดเพื่อไม่ให้หมอกควันสะสมในช่วงที่มีความกดอากาศสูงปกคลุมพื้นที่ จากการรายงาน สถานการณ์คุณภาพอากาศ ในรอบ 24 ชั่วโมง ที่จังหวัดเชียงใหม่เริ่มเข้าสู่ฤดูหมอกควันหนาแน่นแล้ว ที่สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ วัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 10 เมื่อกลางเดือนผ่านมาเฉลี่ยอยู่ที่ 128 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เป็นสถานีที่พบค่าเกินมาตรฐาน (120 ไมโครกรัม ต่อลูกบาศก์เมตร)เป็นครั้งแรก ส่วนสถานีอื่นๆ อีก 3 แห่ง ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 80 – 106 ไมโครกรัม ต่อ ลูกบาศก์เมตร โดยรวมคุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลาง ถึงมีผลต่อสุขภาพในระดับที่ไม่รุนแรง

นายมงคล สุกใส กล่าวว่า สาเหตุที่ทำให้ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐาน ในเขตเมืองน่าจะมาจากฝุ่นควันจากท่อไอเสียรถยนต์ รวมถึงฝุ่นจากการก่อสร้างที่สะสม ศูนย์อำนวยการและสั่งการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันได้แจ้งให้สำนักงานขนส่งจังหวัดหามาตรการดูแลจัดการกับรถควันดำที่มีค่าเกินมาตรฐาน กับแจ้งให้เทศบาลนครเชียงใหม่ไปกำกับเรื่องการขนย้ายดินจากการก่อสร้าง อีกทั้งให้กำชับให้ทุกจุดที่มีการก่อสร้างตึกต้องมีแนวทางป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจายแล้ว ส่วนอำเภอทางสายเหนือก็ขอกำชับให้งดการเผาอย่างเด็ดขาดด้วย.