หน้าหลัก » ข่าวสังคม

กำหนดพิธีบวงสรวงคุ้มหลวง สมเด็จพระนเรศวรบ้านทับเดื่อ

Author by 13/01/16No Comments »

thainews180        นายวัลลภ นามวงศ์พรหม  กรรมการประชาสัมพันธ์มูลนิธิพระบรมธาตุดอยสุเทพ แจ้งว่า ในวันที่ 24-25 มกราคม 2559 พระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร มอบให้คณะกรรมการร่วมกับส่วนราชการอำเภอแม่แตง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านเตรียมจัดงานพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งมูลนิธิฯได้สร้างพระบรมรูปไว้ในหอพระตำหนักคุ้มหลวง สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ บ้านทับเดื่อ ต.อินทขีล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ พร้อมพัฒนาสถานที่ลานกว้างริมแม่น้ำปิง ซึ่งในอดีตจุดที่ตั้งนี้เคยเป็นที่ยั้งทัพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ก่อนจะไปยังเมืองงาย เวียงแหง เพื่อไปตีเมืองอังวะของพม่า

โดยวันที่ 24 มกราคม เป็นวันเตรียมงาน เวลา 13.30 น.จะมีพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนพัฒนาคุ้มหลวง สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มีพระธรรมเสนาบดี เป็นประธานสงฆ์ คณะประกอบด้วย พระครูสิทธิเจติยาภิบาลพระครูพิศาลเจติยารักษ์             พระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์ พระครูสิริเจติยานุกุล พระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์ พระมหาวิษณุ จารุธมฺโมพระครูสุตกิจจาภิรมพระครูสังฆรักษ์ณัฏฐากรณฏฺฐกาโร พระครูปลัดวิมลวัตรพระมหาอาวรณ์  ภูริปญฺโญ พระครูปลัดสุรเดช สิริสุวณฺโณพระครูสังฆรักษ์สง่า สคฺคนนฺโทพระกิตติพร กิตฺติวโรพระกิตติ ตปฌายิโน พระธนวัฒน์ธนวฒฺโน ส่วนประธานดำเนินการฝ่ายฆราวาสนายเสนาะ ถาวรรองประธานฝ่ายฆราวาสนายอัครเดช เทพจักรคณะกรรมการฝ่ายฆราวาสนายรัตน์ ปาละพงศ์ นายปราโมทย์ สมัครการ นายวัลลภ นามวงศ์พรหม นายชวน ผัดวรรณ์ นายสุพจน์ บางทอง นายวีรศักดิ์ เขื่อนแก้วนายพนม จารุชาติ และนายบุญญฤทธิ์ ตุลาพันธ์พงศ์ เป็นต้น

สำหรับวันที่ 25 มกราคมที่ถือเป็นวันกองทัพไทยและวันประกาศอิสรภาพจากการกระทำยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเอาชนะกษัตริย์พม่าได้ในปี 2135 นั้น ในเวลา 09.00 น.จะประกอบพิธีบวงสรวงโดยพราหมณ์ด้วยเครื่องสังเวยชุดใหญ่ แล้วตัวแทนหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมพิธีบวงสรวง จบแล้วมีพิธีรำถวายโดยนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปะเชียงใหม่ ต่อด้วยพิธีสวดมนต์สดับปกรณ์โดยพระสงฆ์จำนวน 10 รูป.