หน้าหลัก » ข่าวสังคม

ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับบริจาคโลหิต

Author by 12/08/15No Comments »

  บริจาคเลือด        สำนักงานขนส่งเชียงใหม่ จัดจิตอาสาคมนาคมบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายชาญชัย  กีฬาแปง  ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่  เปิดเผยว่า  ด้วยกระทรวงคมนาคมได้จัดทำโครงการจิตอาสาคมนาคม : บริจาคโลหิตให้ชีวิตโลหิตเพียงพอ  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสครบ  60 พรรษา  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย       โดย กรมการขนส่งทางบกได้มอบหมายให้สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมในระหว่างเดือนมิถุนายน – พฤศจิกายน  2558  ทั้งนี้สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่กำหนดดำเนินการโครงการเปิดรับบริจาคโลหิต  ครั้งที่  4  ในวันที่  1  กันยายน  255/8  ระหว่างเวลา  13.00-16.00  น.  ณ  สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่แม่เหียะ

ดังนั้น  สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน  ผู้ประกอบการขนส่งตลอดทั้งหน่วยงานต่าง ๆ  ภาครัฐและเอกชน  ร่วมบริจาคโลหิตตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวเพื่อถวายเป็น  พระราชกุศลเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวต่อไปด้วย  ทั้งนี้จากการจัดกิจกรรม  3  ครั้งที่ผ่านมา    มีผู้จิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิตจำนวน  168  ยูนิต  คิดเป็นปริมาตรทั้งสิ้น  67,200  ซีซี สอบถามเพิ่มเติม งานบริหารงานทั่วไป  โทร  0-5327-8265และ 08-1721-7999.