หน้าหลัก » ข่าวสังคม

ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับคำขออุปกรณ์ช่วยผู้พิการจากอุบัติเหตุรถ

Author by 27/08/15No Comments »

ชาญชัย กีฬาแปง copy          นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า กองทุนเพื่อความปลอดภัย ในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) กรมการขนส่งทางบก เตรียมนำเงินรายได้จากการประมูลรถเลขสวย ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7  ด้วยการจัดสรรเงินเป็น ค่าอุปกรณ์ที่จำเป็น    ต่อการยังชีพแก่ผู้พิการที่ประสบภัยทางถนน อาทิ ไม้เท้า-ไม้ค้ำยัน แขน-ขาเทียม รถนั่งสำหรับผู้พิการ รถสามล้อโยก และอุปกรณ์อื่น          ที่คณะอนุกรรมการกำหนด โดยที่ผ่านมาได้ ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยทางถนนเกือบ 10.000ราย โดยมีการมอบอุปกรณ์แก่            ผู้พิการในวันประมูลทะเบียนรถในแต่ละจังหวัด สำหรับปีนี้ เปิดรับคำขอตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2558ถึง 17 กันยายน 2558

นายชาญชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการขนส่งทางบก ได้นำเงินจากการประมูลทะเบียนรถ เลขสวยร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์เพื่อการ ยังชีพแก่ผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนมาโดยตลอด สำหรับปี 2558เตรียมจัดสรรเงินเป็น ค่าอุปกรณ์เพื่อการยังชีพแก่ผู้พิการที่ประสบภัยทางถนนกว่า 135ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้พิการ อันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน และไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจาก กปถ.มาก่อน หรือเคยได้รับการช่วยเหลือมาแล้วไม่น้อยกว่า 5ปี สำหรับผู้พิการที่ประสงค์ขอรับการช่วยเหลือ ยื่นคำขอได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่  โดยศึกษารายละเอียดและหลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัครที่ www.roadsafefund.com และ www. tabienrod.com หรือโทรศัพท์ 053-270411 ต่อ 112 หรือ Call Center 1584  ทั้งนี้อย่าได้หลงเชื่อบุคคลภายนอกที่แอบอ้างอาสารับดำเนินการ โดยเรียกค่าตอบแทน เพราะการติดต่อขอรับ ความช่วยเหลือ ดังกล่าวไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด  คณะอนุกรรมการจะพิจารณาอนุมัติให้ความช่วยเหลือตามเหตุผลและความเหมาะสม และเมื่อได้รับการจัดสรรอุปกรณ์ให้ความช่วยเหลือแล้ว จะมีคณะอนุกรรมการหรือคณะ อนุกรรมการประจำจังหวัด หรือผู้ได้รับมอบหมายเข้าไปตรวจสอบหรือติดตามการจัดซื้อและการใช้งานของอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการตามที่ได้รับ   อนุมัติด้วย.