หน้าหลัก » ข่าวสังคม

ขนส่งนำทะเบียน ขน.ร่วมพิธี วัดสันติธรรมพุทธาภิเษกใหญ่

Author by 14/07/15No Comments »

พุทธาภิเษก1       เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 ที่วัดสันติธรรม  อ.เมือง จ.เชียงใหม่ พระครูวิมลธรรมรัต(ศรีนวล วิมโล) เจ้าอาวาสเป็นประธานอำนวยการ ได้ประกอบพิธีมหาพุทธาภิเษกพระพุทธพิมพ์ “พระพุทธสันติสิริสรณ์” 84,000 องค์ เพื่อบรรจุในพระธาตุสันติเจดีย์  วัตถุประสงค์เพื่อสืบทอดหลักฐานพยานอายุพระพุทธศาสนา เก็บรักษามวลสารของ องค์พระธาตุที่เกิดจากการบูรณะให้เข้ากลับไปอยู่ในเจดีย์ตามเดิม  และสร้างพระพิมพ์ หาทุนในการบูรณะพระธาตุเจดีย์ให้แล้วเสร็จนอกจากนั้นสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ โดยนายชาญชัย กีฬาแปง ได้นำป้ายทะเบียนเลขสวย หมวดอักษร ขน 301 เลขหมายที่จะประมูลในวันที่ 19-20 กันยายน ศกนี้ เข้าร่วมรับสิริมงคลด้วย

นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า พิธีมหาพุทธาภิเษกครั้งนี้ นับเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ที่ยิ่งใหญ่ มีพระพรหมเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระราชเจติยาจารย์ อายุ 90 ปีร่วม ที่น่าอัศจรรย์คือมีพระพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของประเทศมาร่วม รวมทั้งพระสายพระกรรมฐาน อาทิ พระมงคลสุธี (หลวงปู่แขก ปภาโส)วัดสุนทรประดิษฐ์พิษณุโลก พระครูธรรมคุณาธร (หลวงปู่ศูนย์ จนฺทวณฺโณ) วัดป่าอิสสระธรรม สกลนคร พระเทพวิสุทธิญาณ (หลวงพ่อไพบูลย์ สุมงฺคโล)วัดอนาลโยทิพยาราม พะเยา พระราชปัญญาสารัท (หลวงปู่เหลือง ฉนฺทาคโม) วัดกระดึงทอง จ.บุรีรัมย์ พระราชวิทยาคม (หลวงปู่ครูบาสายทอง กิตฺติปาโล) วัดท่าไม้แดง ตาก เป็นต้น

นอกจากนั้นยังมีพระเกจิภาคเหนือ เช่น พระครูพิมลธรรมรัต (ครูบาบุญตัน เตชธมฺโม) วัดย่าพ่าย พระครูเกษมวรกิจ (หลวงพ่อวิชัย เขมิโย) วัดถ้ำผาจมเชียงราย พระครูอุปถัมภ์ศาสนคุณ (ครูบาผดุง นนฺทโก)วัดป่าแพ่ง เชียงใหม่ พระครูสิริศิลสังวร (ครูบาน้อย เตชธมฺโม) วัดศรีดอนมูล เชียงใหม่ พระครูประภัศร์ธรรมรังสี (ครูบาจันต๊ะรังสี) วัดกู่เต้า เชียงใหม่ หลวงปู่ครูบาออ ปัณฑิต๊ะวัดพระธาตุจอมแวะเชียงใหม่ พระอาจารย์วรงคต (ม้า)วิริยธโร วัดถ้ำเมืองนะ พระครูภาวนาภิรัต (หลวงปู่สังข์ สงฺกิจฺโจ) วัดป่าอาจารย์ตื้อแม่แตง หลวงปู่เปลี่ยน ปณฺญาปทีโป วัดอรัญญวิเวก พระครูวิบูลธรรมกิจ (หลวงปู่บัวเกตุ ปทุมสิโร)วัดป่าปางกี๊ด แม่แตง จ.เชียงใหม่ หลวงปู่กวง โกสโล วัดป่านาบุญแม่แตง เป็นต้นรวมกว่า 40 รูป ทำให้ป้ายทะเบียนเลขสวยที่จะประมูลมีความขลังศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้น.