หน้าหลัก » ข่าวสังคม

ขนส่งนำป้าย ขท เข้าพิธีพุทธาภิเษก ชาญชัยแจงกรณีผ่อนผันรถตู้ป้ายดำ

Author by 21/07/14No Comments »

ขท         นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่กำหนดประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวย อักษร ขท จำนวน 301 หมายเลข ในวันที่ 30-31 สิงหาคม  2557 ณ โรงแรมดิเอ็ม เพรส รายได้นำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ทั้งนี้ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่ชนะการประมูลป้ายเลขสวย   สำนักงานขนส่งจังหวัดจึงนำป้ายทะเบียนเลขสวยทั้ง 301 หมายเลขเข้าพิธีพุทธาภิเษกในวันอาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม  21557 เวลา  18.09  น. ณ วัดตำหนัก (สิริมังคลาจารย์) ตรงข้ามสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ (แม่เหียะ) โดยได้รับการอธิษฐานจิตปลุกเสกโดยเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งล้านนา อาทิ พระธรรมมังคลาจารย์ (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) หลวงพ่อพระเทพวรสิทธาจารย์ รองเจ้าคณะภาค 7 พระราชสิงหวรมุนี เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ พระครูอุปถัมภ์ศาสนคุณ (ครูบาผดุง นนฺทโก) พระครูสิริศีลสังวร (ครูบาน้อย เตชปัญโญ) พระครูอรรถกิจจาทร (ครูบาอุ่น อตฺถกาโม) พระครูพิมลธรรมรัต (ครูบาบุญตัน เตชธมฺโม) และพระครูพิพิธปุญญาพิรัตน์(ครูบาอินตา กตปุญฺโญ) เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธสิริมังคลามหานุภาพ รูปเหมือนและเหรียญพระสิริมังคลาจารย์ มหาปราชญ์แห่งล้านนา และครูบาศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาอีกด้วย ในโอกาสนี้ จึงขอเรียนเชิญผู้ใจบุญร่วมทำบุญโดยการร่วมประมูลป้ายทะเบียนเลขสวย ขท สอบถามเพิ่มเติม โทร. 081-7217999 และขอเชิญสั่งจองวัตถุมงคล รุ่นที่ 1 ได้ที่วัดตำหนัก สอบถามเพิ่มเติม 086-9224796,085-0538099,088-4141378

นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่าตามที่กรมการขนส่งทางบก ได้สั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ เปิดรับลงทะเบียนผ่อนผันการจับกุมโดยให้เจ้าของรถตู้ป้ายดำมายื่นเรื่อง ณ กลุ่มวิชาการขนส่ง  สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ โดยแนบหลักฐานสำเนาทะเบียนรถ และสำเนาใบอนุญาตขับรถทุกประเภทชนิดที่  2  ระหว่างวันที่ 21-25 กรกฎาคม 2557 เท่านั้น ทั้งนี้ รถตู้ VIP 10 ที่นั่งจะได้รับการผ่อนผันให้ใช้ป้ายส่วนบุคคล ส่วนรถตู้ที่มีที่นั่ง 4 ตอน 14 ที่นั่งต้องจดทะเบียนเป็นรถโดยสารไม่ประจำทางหมวด 30 สอบถามเพิ่มเติม กลุ่มวิชาการขนส่ง โทร.  053-270411 และ 081-7217999.