หน้าหลัก » ข่าวสังคม

ขนส่งเชียงใหม่ชวนบริจาค โลหิตถวายเป็นพระราชกุศล

Author by 4/05/15No Comments »

ชาญชัย กีฬาแปง      นายชาญชัย  กีฬาแปง  ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่  เปิดเผยว่า  สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดโครงการ  ขนส่งเชียงใหม่ร่วมใจเทิดไท้องค์ราชันและองค์ราชินี  บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล  ตั้งแต่ปี  2550 เป็นต้นมา  รวม 17 ครั้ง  ครั้งต่อไปครั้งที่  18  กำหนดจัดบริจาคโลหิตในวันพฤหัสบดีที่  7  พฤษภาคม  2558  เวลา  09.00-12.00น.  ณ  สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่  2 (แม่เหียะ)  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล    แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ ดังนั้น  จึงขอเชิญพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่ทุกสาขาอาชีพ  ทุกภาคส่วน  ได้ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลโดยพร้อมเพรียงกัน

ทั้งนี้ เนื่องจากสภากาชาดไทย เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ สถานีบริการโลหิต และธนาคารเลือดของโรงพยาบาลต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ มีโลหิตสำรองไว้ น้อยมาก จึงต้องเชิญชวนประชาชนทั่วไปร่วมกันบริจาค รวมทั้งเชิญ    ชวนชาวต่างประเทศบริจาคโลหิตกรุ๊ปหายาก ซึ่งเป็นกรุ๊ปเลือดชาวต่างชาติอีกทางหนึ่ง ซึ่งผู้ใจบุญกุศล จะเข้าร่วมกิจกรรม สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 053-278265 และ 081-7217999.