หน้าหลัก » ข่าวสังคม

ขนส่งเชียงใหม่ย้ำ“รถป้ายสีฟ้า” จดทะเบียนไม่รับจ้างอย่างเดียว

Author by 10/05/15No Comments »

spd_20100509152639_b      นายชาญชัย  กีฬาแปง  ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่  เปิดเผยว่า  กรมการขนส่งทางบกได้มีการออกระเบียบว่าด้วยการจดทะเบียนรถยนต์ส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2558 เป็นต้นมา สาระสำคัญก็คือ รถยนต์เก๋ง, รถกระบะ 4 ประตู และรถปิคอัพทั่วไป น้ำหนักรถไม่เกิน 2,200 กิโลกรัม รถตู้ไม่เกิน 12 ที่นั่ง น้ำหนักรถไม่เกิน 2,200 กิโลกรัม ที่ใช้เป็นส่วนตัวจริงๆ มิใช่นำไปรับจ้างเช่าเหมา ยกเว้นรถตู้ไม่เกิน 12 ที่นั่งหรือเกิน 12 ที่นั่ง น้ำหนักเกิน 2,200 กิโลกรัม และรถปิคอัพที่มีน้ำหนักเกิน 2,200 กิโลกรัม ที่มิได้ใช้เพื่อธุรกิจการค้าเท่านั้นที่จดทะเบียนเป็นประเภทรถส่วนบุคคล ป้ายทะเบียนรถสีฟ้าอักษร นก, นข, นค, และ นง เชียงใหม่ได้

โดยต้องแสดงหลักฐาน ได้แก่ฐานะการเงิน, ไม่มีประวัติการนำรถส่วนบุคคลมารับจ้าง รวมทั้งต้องมีที่จอดรถ 35 ตารางเมตรต่อ 1 คัน ทั้งนี้เพื่อป้องกันการนำรถตู้ส่วนบุคคลมาใช้รับจ้าง เนื่องจากกรณีรถตู้ หากนำมาใช้รับจ้างต้องจดทะเบียนเป็นรถโดยสารไม่ประจำทางป้าย 30 หรือรถตู้รับจ้าง VIP ป้าย 36 เท่านั้น ซึ่งก็เป็นเรื่องที่มีกฎหมายบังคับใช้ตามปกติอยู่แล้ว ซึ่งก่อนหน้านั้นการจดทะเบียนรถตู้ส่วนบุคคลใช้วิธีบันทึกปากคำเจ้าของรถว่าจะไม่ใช้รับจ้าง แต่ก็ยังมีการฝ่าฝืนกันเป็นจำนวนมาก ดังนั้น จึงได้กำหนดรายละเอียดตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวขึ้นมาเพื่อให้รัดกุมในการจดทะเบียนรถเท่านั้นเอง มิได้สร้างความยุ่งยากหรือเกิดปัญหาแก่ผู้ซื้อรถหรือขายรถแต่ประการใด

ทั้งนี้ เพราะพบว่ามีเจ้าของรถยนต์ตู้ที่จดทะเบียนประเภทรถส่วนบุคคล  ป้ายทะเบียนรถสีฟ้าอักษรเป็นจำนวนมาก  นำมาใช้รับจ้างเช่าเหมาทั่วไป  อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์  พ.ศ.2522  มีโทษปรับไม่เกิน  2,000 บาท  ข้อหาใช้รถไม่ตรงกับประเภทจากที่จดทะเบียนเอาไว้.