หน้าหลัก » ข่าวสังคม

ขนส่งเชียงใหม่ระวังมิจฉาชีพทำ ป้ายวงกลม/พ.ร.บ./ใบขับขี่ปลอม

Author by 22/05/15No Comments »

ชาญชัย กีฬาแปง copy      นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในขณะนี้ปรากฏว่า มีมิจฉาชีพหลอกลวงประชาชนตามอำเภอรอบนอกให้หลงเชื่อในการบริการรับต่อภาษีรถ ประกัน พ.ร.บ. ผู้ประสบภัยจากรถ โดยจะคิดค่าบริการพร้อมนำป้ายวงกลมเสียภาษีและกรมธรรม์ประกัน พ.ร.บ. มามอบให้เจ้าของรถเป็นประจำทุกปี ภายหลังผ่านพ้นเป็นเวลา 3 ปี เจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ตรวจพบว่า รถดังกล่าวภาษีรถขาดเกิน 3 ปี จึงมีหนังสือแจ้งเตือนให้นำป้ายทะเบียนรถมาคืน เนื่องจากถูกยกเลิกทะเบียนตามผลของกฎหมาย ทำให้เจ้าของรถแปลกใจเพราะฝากเสียภาษีรถทุกปีโดยได้รับป้ายวงกลมพร้อมประกัน พ.ร.บ.ทุกปีเช่นเดียวกัน จึงได้นำเอกสารป้ายวงกลมพร้อมประกัน  พ.ร.บ. มาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ จึงพบว่าเป็นเอกสารปลอมทั้งหมด

ดังนั้น สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอให้เจ้าของรถตรวจสอบบุคคลที่บริการรับชำระภาษีรถให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนมอบเงินค่าภาษีรถและประกัน พ.ร.บ. ไปดำเนินการดังกล่าว มิฉะนั้น ท่านจะสูญเงินฟรีและยังมีความผิดฐานใช้เอกสารปลอมอีกด้วย นอกจากนั้น ยังมีกรณีผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่บางรายมายื่นขอต่ออายุใบขับขี่เป็นชนิด 5 ปี โดยได้รับใบขับขี่จากผู้ที่รับจ้างทำใบขับขี่ให้โดยไม่ต้องสอบ จากการตรวจสอบพบว่าเป็นใบขับขี่ปลอม เนื่องจากไม่มีฐานข้อมูลการมีใบขับขี่มาก่อน สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอแจ้งเตือนผู้ประสงค์จะขอรับใบขับขี่ให้ทราบว่า การขอรับใบขับขี่ใหม่นั้น ต้องไปดำเนินการด้วยตนเองเท่านั้น เนื่องจากต้องอบรมกฎจราจร 4 ชั่วโมง สอบข้อเขียนและสอบขับรถ เมื่อผ่านขั้นตอนดังกล่าวแล้วจึงจะชำระค่าธรรมเนียมรับใบขับขี่ไปได้เลย หากไม่ผ่านการอบรมและทดสอบให้สันนิษฐานได้เลยว่าเป็นใบขับขี่ปลอม 100% ทั้งนี้ ผู้ถือใบขับขี่ปลอมจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาฐานใช้เอกสารราชการปลอม ซึ่งมีโทษทั้งจำคุกและปรับอีกด้วย สอบถามเพิ่มเติมที่ 053-278265 และ 081-7217999.