หน้าหลัก » ข่าวสังคม

ขนส่งเชียงใหม่เตือนหลีกเลี่ยงใช้รถบรรทุก-ห้ามจอดไหล่ทาง

Author by 25/12/14No Comments »

141217123534     นายชาญชัย  กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 ที่ใกล้จะมาถึงนี้อาจมีอุบัติเหตุอันเกิดจากการใช้รถบรรทุกในการขนส่งสินค้า และปัญหาด้านการจราจรที่มีเพิ่มขึ้นมากกว่าช่วงเวลาปกติ  ดังนั้น สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก ควรหลีกเลี่ยงการใช้งานรถบรรทุก ในระหว่างวันที่ 26  ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2558 และหากเกิดกรณีจำเป็นที่จะต้องจอดรถไว้ในทางเดินรถหรือไหล่ทางเวลากลางคืน หรือในเวลาที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอ ให้เปิดโคมไฟท้าย สำหรับโคมไฟส่องป้าย  ตลอดจนกรณีที่เครื่องยนต์หรืออุปกรณ์ขัดข้องจนต้องจอดรถในทางเดินรถ ผู้ขับขี่ต้องจอดรถในลักษณะที่ไม่กีดขวางการจราจร และต้องแสดงเครื่องหมายสะท้อนแสงหรือสัญญาณไฟกระพริบให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้ทราบ การกระทำดังกล่าวนอกจากจะเป็นการช่วยป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นแล้ว หากผู้ขับขี่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะมีความผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 และผู้จอดรถที่ฝ่าฝืนยังเป็นฝ่ายต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วย

ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวด้วยว่า กรณีจำเป็นที่ผู้ประกอบการต้องใช้รถบรรทุกขนส่งสินค้าในห้วงเทศกาล จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎจราจรอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการใช้ทางจะต้องอยู่ในเลนซ้ายเท่านั้น หากฝ่าฝืนจะมีการตรวจจับตามมา  อย่างไรก็ตามประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน  หากพบเห็นว่ามีการจอดรถทิ้งไว้บนไหล่ทางในลักษณะกีดขวางการจราจรหรือกรณีรถบรรทุกที่ไม่ปลอดภัย ให้โทรแจ้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ จังหวัดเชียงใหม่ 1584 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มวิชาการขนส่ง โทร. 053-270411 และ 081-7217999 ทั้งนี้เพื่อร่วมมือกันป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น และเพิ่มสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งทุกฝ่ายกำลังรณรงค์ป้องกันอย่างเข้มข้นอยู่ขณะนี้.