หน้าหลัก » ข่าวสังคม

ขนส่งเชียงใหม่เปิดลงชื่อสำรวจ รถตู้ส่วนบุคคลที่นำมาใช้รับจ้าง

Author by 23/07/14No Comments »

181            นายชาญชัย  กีฬาแปง  ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่  เปิดเผยว่า ตามที่กรมการขนส่งทางบกได้สั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ     เปิดรับเรื่องและลงทะเบียนรถตู้ป้ายดำที่นำมาประกอบการรับจ้างขนส่ง เพื่อสำรวจข้อมูลรถตู้ส่วนบุคคลที่ใช้รับจ้างทั่วไป โดยให้เจ้าของรถไปยื่นเรื่อง   ณ  สำนักการขนส่งรถโดยสาร  อาคาร 3  กรมการขนส่งทางบก  และกลุ่มวิชาการขนส่ง  สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ  พร้อมแนบหลักฐานสำเนาทะเบียนรถ  และสำเนาใบอนุญาตขับรถ  ระหว่างวันที่  21-25  กรกฎาคม  2557  ทั้งประเภท รถตู้  VIP  10 ที่นั่ง และรถตู้ขนาด  14  ที่นั่งนั้น การดำเนินการดังกล่าว  เป็นเพียงการรับเรื่องสำรวจข้อมูลเบื้องต้น  เพื่อให้กรมการขนส่งทางบกมีข้อมูลรายละเอียดเพื่อนำไปตรวจสอบร่วมกับฝ่ายทหารที่กำลังจัดระเบียบ และป้องกันผู้มีอิทธิพลเข้าควบคุมคิวรถตู้เถื่อน และเป็นการป้องกันปัญหาอุบัติเหตุต่อรถตู้สาธารณะต่อไป      มิใช่เป็นการรับเรื่องเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิพิเศษแต่   อย่างใด โดยผู้สงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักการขนส่งรถโดยสาร  กรมการขนส่งทางบก   โทร  02-2718520

ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ล่าสุด  เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม  2557 กรมการขนส่งทางบก ได้สั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ เปิดรับเรื่องเพื่อสำรวจข้อมูลรถตู้ส่วนบุคคลที่ใช้รับจ้างทั่วไป โดยให้เจ้าของรถไปยื่นเรื่อง   ณ  กลุ่มวิชาการขนส่ง  สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ  โดยแนบหลักฐานสำเนาทะเบียนรถ  และสำเนาใบอนุญาตขับรถในห้วง ระหว่างวันที่  21-25 กรกฎาคม 2557 เท่านั้น    ซึ่งเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 วันแรกที่เปิดให้ลงทะเบียนมีรถตู้ป้ายดำเข้าลงทะเบียนแล้วกว่า 500 คัน ทั้งนี้ได้แจ้งว่าเป็นเพียงการรับเรื่องไว้เป็นข้อมูลเบื้องต้น  มิใช่เป็นการรับลงทะเบียนได้สิทธิพิเศษแต่อย่างใด สอบถามเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มวิชาการขนส่ง  โทร 053-270411 หรือ 081-7217999.