หน้าหลัก » ข่าวสังคม

ขนส่งเชียงใหม่เผยความหมายป้าย เลขสวย ขท เป็นเอกลักษณ์โดดเด่น

Author by 28/08/14No Comments »

ขอพรสามกษัตริย์            นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่  เปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่จะจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษร ขท  จำนวน 301 หมายเลข  รายได้จากการประมูลนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เพื่อเป็นทุนสนับสนุนและส่งเสริมด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนรวมทั้งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 30 – 31 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า แผ่นป้ายที่นำออกทำการประมูลเป็นแผ่นป้ายภาพกราฟฟิคที่มีสีสันสวยงาม ซึ่งจะมีเอกลักษณ์และความหมายเฉพาะตัวบ่งบอกความเป็นจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย พระบรมธาตุดอยสุเทพ ประเพณีปี๋ใหม่เมืองหรือสงกรานต์ ประเพณียี่เป็งหรือลอยกระทง ดอกทองกวาวซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งหอคำหลวงในอุทยานหลวงราชพฤกษ์เชียงใหม่ ซึ่งจะสื่อความหมายของจังหวัดเชียงใหม่ที่เป็นจังหวัดที่มีความเจริญรุ่งเรือง สงบ ร่มเย็น ประชาชนมีความสุขโดยถ้วนหน้า หมวดอักษร ขท ยังสื่อความหมายถึง “ขับรถทั่วไทย ปลอดภัยทุกเส้นทาง” และเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ผู้เป็นเจ้าของแผ่นป้ายทะเบียนที่จะทำการประมูล สำนักงานฯ ได้นำแผ่นป้ายทั้งหมดเข้าประกอบ พิธีพุทธาภิเษก ณ วัดตำหนัก(สิริมังคลาจารย์) ตรงข้ามสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ (แม่เหียะ)  โดยได้รับการอธิษฐานจิตปลุกเสกโดยเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งล้านนา อาทิเช่น ครูบาอุ่น อตฺถกาโม  หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล  ครูบาบุญตัน เตชธมฺโม  ครูบาอินถา ถาวโร  ครูบาผดุง นนฺทโก  พระราชสิงหวรมุนี พระครูพิพิธปุญญาพิรัต หลวงพ่อพระเทพวรสิทธาจารย์ และครูบาน้อย เตชปัญโญ นอกจากนี้ได้นำแผ่นป้ายดังกล่าวเสริมศิริมงคลโดยนำเข้าพิธีบวงสรวงตามแบบพิธีพราหมณ์  โดยท่านมุณีพราหมณ์  จากโบสถ์สำนักวัดสุทัศน์เทพวรารามอีกด้วย

ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่กล่าวในตอนท้ายว่า ขอเชิญชวนทุกท่านมาทำบุญและสร้างกุศลร่วมกัน ในการได้ครอบครองป้ายทะเบียนรถเลขสวยที่สามารถกำหนดหมายเลขที่ถูกโฉลกราศีของตนเอง เพื่อความเจริญรุ่งเรืองในการทางการค้า และการดำรงชีพตามที่ตนเองเชื่อถือ ร่วมประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวย  หมวดอักษร ขท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทะเบียนรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0 5327 0412 , 0 5327 7156 , 0 5314 0405, 0 5314 1537, 0 5327 8570, 0 5327 8265 และ 08 1721 7999 สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ สาขาอำเภอฝาง โทรศัพท์ 0 5334 6420-1   สาขาอำเภอจอมทอง โทรศัพท์ 0 5336 9666-9   และสาขาอำเภอแม่แตง โทรศัพท์ 0 5310 4119.