หน้าหลัก » ข่าวสังคม

ขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดเชียงใหม่

Author by 27/05/20No Comments »
ประชุมขับเคลื่อนนโยบาย…นายสว่าง ธาตุอินทร์จันทร์ ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมหารือคณะกรรมการฯเพื่อขับเคลื่อนหมู่บ้านกองทุนแม่ ของแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2563 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ณ ร้านอาหารบ้านชานเมือง ถนนวงแหวนรอบ 3 บ้านร้องอ้อ ตำบลสันผี้เสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 63