หน้าหลัก » ข่าวสังคม

คณะการสื่อสาร มช.ประกวด สารคดีวิทยุเฉลิมพระเกียรติฯ

Author by 28/10/14No Comments »

thainews180       ผศ.นาฏยา ตนานนท์ หัวหน้าโครงการประกวดสารคดีวิทยุเฉลิมพระเกียรติ “ย่างพระบาทที่ยาตรา” กล่าวว่า ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะสื่อสารมวลชน ฉลองครบรอบ 50 ปี จึงได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จัดโครงการประกวดสารคดีวิทยุเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายใต้หัวข้อ “ย่างพระบาทที่ยาตรา” โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท ประเภทแรกคือ นักเรียน นักศึกษา และ ประเภทที่ 2 เป็นสื่อมวลชนแขนงวิทยุกระจายเสียง ซึ่งก่อนการประกวดจะมีการจัดอบรมการผลิตรายการสารคดีทางวิทยุกระจายเสียง รวมทั้งมีการ    ฝึกปฏิบัติการตัดต่อและผลิตรายการในห้องปฏิบัติการของแขนงวิทยุกระจายเสียง และสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM100 คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยผู้ที่ชนะการประกวดจะได้รับรางวัลเป็นโล่เกียรติยศ และเงินสด 5 รางวัล ได้แก่ รางวัลที่ 1 โล่และเงินสดจำนวน 15,000 บาท รางวัลที่ 2 โล่และเงินสด จำนวน 10,000 บาท รางวัลที่ 3 โล่และเงินสด จำนวน 5,000 บาท และรางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท ซึ่งจะมีการประกาศผลการตัดสินพร้อมกับการจัดพิธีมอบรางวัล ในวันที่ 30พฤศจิกายน 2557 และผลงานที่ได้รับรางวัลจะถูกนำไปเผยแพร่ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM100 และสถานีวิทยุชุมชนในเขตภาคเหนือตอนบน จำนวน 36 สถานี ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประกวดดังกล่าว สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2557 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ นายกิตตินันท์ วงศ์ปันยอง ศูนย์บริการการสื่อสาร คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-942703 ต่อ 308 โทรสาร 053-942704 หรือทาง E-Mail : Kittinan055vp@gmail.com.