หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา, ข่าวสังคม

คณะลูกเสือแห่งชาติ งด!! จัดงานคล้ายวันสถาปนา ลูกเสือแห่งชาติปี 2563

Author by 3/06/20No Comments »

             นายธีรพงษ์  สารแสน   เลขาธิการ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ  เผยว่า  ตามที่คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติได้กำหนดจัดงานวนคล้ายวันสถาปนา คณะลูกเสือแห่งชาติ  ในวันที่ 1 กรกฏาคม  เป็นประจำทุกปี  เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

              พระผู้ทรงกำเนิดลูกเสือไทย  และเป็นการแสดงความจงรักภักดี  ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ  แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคต่อต่อทางลมหายใจ  เชื้อไวรัสโคโรนา-2019 หรือ COVID -19

              ทางคณะกรรมการบริหาร ลูกเสือแห่งชาติ จึงได้มีมติงดการจัดงาน วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี  2563  เพื่อช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 และความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้เข้าร่วมงานและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  โดยจะได้มีการจัดงานอีกครั้งในปี 2564 ต่อไป จึงขอแจ้งให้หน่วยงานในสังกัด และเกี่ยวข้องได้ทราบโดยทั่วกัน.