หน้าหลัก » ข่าวสังคม

คณะสงฆ์ฉลองตราตั้ง เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่

Author by 29/01/16No Comments »

thainews180            พระครูสิริปริยัตยานุศาสก์,ดร.พระมหาวรเมศร์จารุวณฺโณ,ดร.อ.ณัฐพล ลึกสิงห์แก้ว และ อ.ประสาท สุขเกษมเปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2559 คณะสงฆ์ คณะศิษยานุศิษย์และศรัทธาประชาชน จะจัดงานสมโภชพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่พระเทพปริยัติ (สอาดขนฺติโก ป.ธ.7) ดำรงตำแหน่ง “เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่” ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ โดยวันแรกเวลา 13.30 น.เป็นการทำบุญทักษิณานุปทาน ณ อาคารคุณแม่สนอง แตงอ่อน+ห้องประชุมชุณหไชยพันธ์ วัดเจ็ดยอดฯ   เวลา 14.00 น.นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก อ่านตราตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการเจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด ตราตั้งเจ้าหน้าที่แต่ละแผนกของวัดเจ็ดยอดพระเถรานุเถระ ระดับรองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล  เจ้าอาวาส และพระเลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ จำนวน  140 รูป และสวดพระพุทธมนต์ รับทักษิณานุปทาน พร้อมอนุโมทนาให้พร เป็นเสร็จพิธี

วันอาทิตย์ ที่ 31 มกราคม 2559 เวลา 09.00น. คณะสงฆ์วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง ศรัทธาสาธุชน ศิษยานุศิษย์และผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธี  -พระเดชพระคุณ พระวิสุทธิวงศาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ มาเป็นประธานสงฆ์ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.เชียงใหม่เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ถวายเครื่องสักการะเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ และอ่านพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ อ่านตราตั้งพระฐานานุกรม ที่พระครูปลัด และพระครูสมุห์ชั้นเทพจากนั้นพระสงฆ์ 91 รูปเจริญชัยมงคลคาถา ต่อด้วยพิธีถวายเครื่องสักการะพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่และเจ้าคณะใหญ่หนเหนือเมตตากล่าวสัมโมทนียกถา.