หน้าหลัก » ข่าวสังคม

คณะเศรษฐศาสตร์เปิดสอนปริญญาโท สร้างความแข็งแกร่งให้ภาคธุรกิจ

Author by 7/01/16No Comments »

thainews180คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาธุรกิจไทย-เมียนม่า เสริมความแข็งแกร่งความรู้ด้านเศรษฐ ศาสตร์แก่บุคลากร  เปิดหลักสูตร ป.โท เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต (นานาชาติ) ณ สถาบันเศรษฐศาสตร์ย่างกุ้ง ตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมฯ          รับ AEC

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ  นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา ประธานสภาธุรกิจไทย-เมียนมาร์ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ ระหว่างสภาอุตสาหกรรมฯ สภาธุรกิจไทย-เมียนมาร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ Boardroom 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อสนับสนุนการเปิดหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต (นานาชาติ) ณ สถาบันเศรษฐศาสตร์ย่างกุ้ง (Yangon University of Economics) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่า

โดยมุ่งเป้าเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมของไทยและเมียนมาร์ ผ่านการสร้างบุคลากรเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาห กรรมทั้ง 2 ประเทศ ทั้งนี้ ได้มีผู้ประกอบการจากหลากหลายหน่วยงานชั้นนำของไทยและเมียนมาร์ ให้ความสนใจต่อหลักสูตรดังกล่าวอย่างมาก คาดว่าหลักสูตรนี้จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้แก่ภาคอุตสาหกรรมไทยในการก้าวสู่ AEC ต่อไปในอนาคต.