หน้าหลัก » ข่าวสังคม

คนแห่อบรมใบขับขี่แน่นขนัดขนส่งมุ่งอบรมความปลอดภัย

Author by 18/05/14No Comments »

69      นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในช่วงก่อนเปิดเทอมภาคการศึกษาใหม่ มีประชาชน ตลอดถึงนักเรียน นักศึกษาเข้ายื่นขอเข้ารับการอบรม และสอบใบอนุญาตขับขี่คึกคัก ประกอบกับนโยบายใหม่ของกรมการขนส่งทางบกจะให้ปรับเปลี่ยนข้อสอบ และการคิดคะแนนสอบให้เข้มงวดมากขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ศกนี้ จึงมีผู้ยื่นคำขอจำนวนมาก โดยวันเสาร์แรกของเดือนสำนักงานได้เปิดให้บริการเป็นกรณีพิเศษเพิ่มเติมอีก แต่ละวันไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกคำขอ จนกระทั่งมีผู้ไปรอยื่นเอกสารตั้งแต่เช้าตรู่ คาดว่าอีกระยะหนึ่งน่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ทั้งนี้ การจัดอบรมใบอนุญาตขับขี่ต้องดำเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของประชาชน โดยเฉพาะเยาวชนนักเรียน นักศึกษาที่ใช้รถจักรยานยนต์ไปเรียนหนังสือ ซึ่งต้องเข้าใจกฎจราจรอันเป็นหลักปฏิบัติในการขับขี่ รวมทั้งต้องสวมหมวกนิรภัยด้วย

ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า เร็วๆ นี้ก็ได้แจกบทบัญญัติ 10 ประการ แก่ผู้ขับขี่รถบรรทุก เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และขอความร่วมมือประชาชนให้ข้อมูลกรณีรถบรรทุกปฏิบัติ    ไม่ถูกต้องสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ขนส่ง ได้แก่ 1.ห้ามให้ผู้ขับรถที่ไม่มีใบอนุญาตขับรถ ถูกพักใช้-เพิกถอน ฝ่าฝืนปรับไม่เกิน 50,000 บาท 2.ห้ามขับรถติดต่อกันนานเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ฝ่าฝืนปรับไม่เกิน 50,000 บาท 3.ควบคุมดูแลไม่ให้ผู้ขับรถเสพสุรา ยาเสพติด ขณะขับรถ ฝ่าฝืนจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 4.ควบคุมดูแลให้ผู้ขับรถใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด และขับชิดขอบทางด้านซ้าย ฝ่าฝืนปรับไม่เกิน 50,000 บาท 5.จัดทำประวัติคนขับรถและรายงานอุบัติเหตุ (ถ้ามี) ฝ่าฝืนปรับไม่เกิน 50,000 บาท 6.ไม่ใช้รถไม่จดทะเบียนเสียภาษี ฝ่าฝืนปรับไม่เกิน 50,000 บาท 7.ไม่บรรทุกน้ำหนักเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ฝ่าฝืนปรับ ไม่เกิน 50,000 บาท 8.รถบรรทุกวัตถุอันตรายต้องติดตั้งระบบ GPS ฝ่าฝืนปรับไม่เกิน 50,000 บาท 9.รถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์   ต้องใช้อุปกรณ์สำหรับยึดตรึงตู้คอนเทนเนอร์ ฝ่าฝืนปรับไม่เกิน 50,000 บาท และ 10.จัดให้มีป้ายสะท้อนแสงหรือไฟกระพริบสำหรับใช้ เมื่อรถเสีย

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกถือปฏิบัติ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก สร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการ สร้างความเป็นมืออาชีพให้กับธุรกิจการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป.