หน้าหลัก » ข่าวสังคม

ครบรอบ ๒๔ ปี..

Author by 25/10/12No Comments »

ครบรอบ ๒๔ ปีนางอุบลนัดดา (ลิ้มจรูญ)สุภาวรรณ กรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ผู้จัดการหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ มอบดอกไม้ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายอำนาจ-นางผ่องพรรณ  จงยศยิ่ง เจ้าของหนังสือพิมพ์ภาคเหนือรายวัน ในโอกาสครบรอบ ๒๔ ปี ของการก่อตั้งหนังสือพิมพ์ภาคเหนือรายวัน(ขวา)ร่วมแสดงความยินดีกับนาย วชิระ เรืองพรวิสุทธิ์ ผู้บริหารหนังสือพิมพ์ธุรกิจภาคเหนือ ที่ครบรอบวันก่อตั้ง เมื่อวันที่ ๒๓ ต.ค.๕๕.