หน้าหลัก » ข่าวสังคม

คัดเลือกพระ-ข้าราชการ-ปชช.ดีเด่น รับรางวัลตามรอยครูบาศรีวิชัยปี 57

Author by 29/10/14No Comments »

thainews180     นายพยูณ มีทองคำ ประธานมูลนิธิครูบาศรีวิชัย จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผย          ว่า คณะกรรมการมูลนิธิจากหลายภาคส่วนได้ประชุมเมื่อเร็ว ๆ นี้ เพื่อสรรหาบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นให้ได้รับรางวัลเจริญรอยตามครูบาศรีวิชัย นักบุญแห่งลานนาไทย โดยคัดเลือกพระสงฆ์ ข้าราชการ และประชาชน รวม 3 รูป/คน เพื่อให้เข้ารับรางวัลดังกล่าว ขณะนี้ผลการพิจารณากำลังดำเนินการอยู่ โดยได้กำหนดงาน        “วันเทิดทูนนักพัฒนา”  ขึ้นในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2557 เวลา  13.30 น. ณ         พระวิหารหลวง วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ทั้งนี้ “วันเทิดทูนนักพัฒนา” ที่ตรงกับวันที่ 9 พฤศจิกายนของทุกปี เนื่องจากวันดังกล่าวเป็นวันลงจอบแรกในการสร้างทางขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2477 ครูบาศรีวิชัยนำศรัทธาประชาชนถางป่าขุดไหล่เขาด้วยมือเปล่าเป็นถนนขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุเจ้าจนเป็นผลสำเร็จอย่างน่าอัศจรรย์ภายในเวลาไม่ถึง 6 เดือน มูลนิธิฯจึงจัดงานวันเทิดทูนนักพัฒนาขึ้นต่อเนื่องทุกปี สำหรับผู้ได้รับรางวัลดีเด่น “เจริญรอยตามครูบาศรีวิชัย” กำหนดไว้ปีละ 3 บุคคล คือพระสงฆ์ ข้าราชการหรืออดีตข้าราชการ และประชาชนที่มีผลงานดีเด่นปรากฏชัด นอกจากนั้น ในงานจะมีการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนการกุศลของวัด และถวายเงินสมทบเป็นค่าภัตตาหารพระภิกษุสามเณร วัดศรีโสดา พระอารามหลวงด้วย.