หน้าหลัก » ข่าวสังคม

คัดแล้วกลุ่มสวมใส่ผ้าไทยพาณิชย์เตรียมมอบรางวัล

ลำพูนส่งเสริมผู้ประกอบการผ้าทอพื้นเมืองมีช่องทางจำหน่ายผลิตภัณฑ์และส่งเสริมให้ประชาชนหันมาสวมใส่ผ้าทอพื้นเมืองให้มากขึ้น

6เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559  ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน นางเฟื่องฟ้า ตุลาธรรมกุล พาณิชย์จังหวัดลำพูน เป็นประธานประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดอัตลักษณ์ไทย สวมใส่ผ้าทอ เพื่อพิจารณาตัดสินผลการประกวดภาพถ่าย การรณรงค์สวมใส่ผ้าทอ รอบที่ 2 (รอบสุดท้าย) โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของการประกวด จากยอด Share และ Like ในหน้าเพจ การรณรงค์สวมใส่ผ้าทอ เป็นหลัก โดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน มุ่งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการผ้าทอพื้นเมืองมีช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และ ส่งเสริมให้ประชาชน หันมาสวมใส่ผ้าทอพื้นเมืองให้มากขึ้น จึงได้จัดกิจกรรม การประกวดอัตลักษณ์ไทย สวมใส่ผ้าทอ โดย เชิญชวนหน่วยงาน สถาบัน ห้างร้าน บริษัท สถาบันการศึกษา สมาคม ชมรม หรือกลุ่ม/องค์กร ต่าง ๆ ที่อยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และ แม่ฮ่องสอน จัดส่งภาพถ่ายของสมาชิกในกลุ่ม / องค์กร จำนวน 5 คนขึ้นไป ที่แต่งกายด้วยผ้าทอพื้นถิ่นภาคเหนือที่มีความสวยงามโดดเด่น สามารถใช้สวมใส่ในชีวิตประจำวันได้ และจัดส่งเอกสารใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาคัด เลือกในรอบที่ 1 ซึ่งได้จัดการประชุมพิจารณาคัดเลือก ในวันที่ 25 กรกฎาคมที่ผ่านมา สามารถนำภาพถ่ายที่ผ่านการคัดเลือกเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ Facebook ในหน้าเพจชื่อ “รณรงค์สวมใส่ผ้าทอ” พร้อมติด # ชื่อกลุ่ม/องค์กร และติด # รณรงค์สวมใส่ผ้าทอ และต้องทำการแชร์ไปยังหน้าเพจ facebook ของกลุ่ม / องค์กรตนเอง

ในการตัดสินผลการประกวด คณะกรรมการพิจารณาตัดสินจากยอดการ Share และ Like สูงสุด โดยคณะกรรมการเป็น ผู้กำกับการนับยอด Share และ Like และจะพิจารณาผู้เข้าประกวดที่มีการปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องครบถ้วน ซึ่งผลการตัดสินภาพถ่ายที่ชนะการประกวด มีดังนี้ รางวัลที่ 1 ทีมโสรยา มีจำนวนยอด Share และ Like รวม 45,739 คะแนน จะได้รับเงินรางวัล 50,000 บาทพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ, รางวัลที่ 2 ทีมสำนักงานคลังจังหวัดลำพูน มีจำนวนยอด Share และ Like รวม 36,171 คะแนน จะได้รับเงินรางวัล 30,000 บาทพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ และ รางวัลที่ 3 ทีมกลุ่มสาวนุ่งซิ่นถิ่นล้านนา มีจำนวนยอด Share และ Like รวม 22,936 คะแนน จะได้รับเงินรางวัล 10,000 บาทพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ.