หน้าหลัก » ข่าวสังคม

คาดฝนเหนือจะต่อเนื่องถึง 28 พ.ค. ทิศตะวันตกเตรียมรับมืออุทกภัย

Author by 25/05/15No Comments »

ss+(2558-05-25+at+10.54.21)     น.ส.พรนภา ทองเทพ เวรพยากรณ์ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ แจ้งสภาพอากาศเมื่อบ่ายวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ว่า ลมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดำมัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณอ่าวเมาะตะมะลักษณะเช่นนี้ทำให้ด้านตะวันตกของภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ซึ่งเป็นด้านรับลมมีฝนเพิ่มมากขึ้น กับมีฝนตกหนักบางแห่ง พยากรณ์อากาศภาคเหนือตอนบน มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไปร้อยละ 70 ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง ตาก และกำแพงเพชร

สำหรับปริมาณน้ำฝนที่วัดได้ วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 สูงสุดที่ อ.จอมทอง  77.6 ม.ม. อ.ฝาง 28.7 ม.ม. อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่  26.4 ม.ม. อ.เมืองลำพูน 36.0 ม.ม. และอ.เมืองแม่ฮ่องสอน 22.4 ม.ม.  ทั้งนี้ มีพยากรณ์ว่าในช่วงวันที่ 22-24 พฤษภาคม มีฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 25-28 พฤษภาคม จะมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆถึงกระจาย ร้อยละ 20-40 ของพื้นที่

เนื่องจากระยะนี้เป็นช่วงต้นฤดูฝน แต่ระยะต่อไปปริมาณและการกระจายของฝนจะเพิ่มขึ้น เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ควรดูแลและซ่อมแซมหลังคาโรงเรือนอย่าให้รั่วซึม รวมทั้งทำแผงกำบังฝนสาดให้แก่สัตว์เลี้ยง เพื่อป้องกันสัตว์เปียกชื้น จนอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย สำหรับผู้ที่ปลูกพืชสวนควรดูแลสวนให้โปร่งอากาศถ่ายเทได้สะดวก เพื่อลดความชื้นภายในแปลงปลูก รวมทั้งไม่ควรกองสุมวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ใบไม้ และกิ่งไม้ผุ เป็นต้นไว้ในสวน หรือบริเวณโคนต้นพืช เพื่อไม่ให้เป็นที่อาศัยหลบซ่อนของโรคและศัตรูพืช โดยเฉพาะโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราซึ่งมักระบาดในช่วงที่มีความชื้นสูง.