หน้าหลัก » ข่าวสังคม

คืนธรรมชาติที่ไชยปราการ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

20160820_120212 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2559 ที่บริเวณเหนืออ่างน้ำบ้านปาง (น้ำรู) หมู่ 8 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ พระครูสถิตธรรมาภิรักษ์ รองเจ้าคณะอำเภอไชยปราการ   เจ้าอาวาสวัดป่าไม้แดง (พระเจ้าพรหมมหาราช) ร่วมกับนายชัชวาลย์ ปัญญา นายอำเภอไชยปราการ พ.อ.วิชิตชัยพ์วงค์สังข์   รอง ผบ.  ศูนย์อำนวยการปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ และ น.ส.จินตณา กิ่งแก้ว รอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามแก๊สแอนด์เคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) เปิด “โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชินี”       โดยมีตัวแทนส่วนราชการ ผู้บริหาร-สมาชิกสภาท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะครูอาจารย์      นักเรียน ประชาชน และกลุ่มพลังมวลชน      ใน อ.ไชยปราการ ประมาณพันคนเข้าร่วมกิจกรรม

พระครูสถิตธรรมาภิรักษ์ กล่าวว่า นับเป็นปีที่ 5 แล้วที่มีการรวมพลังปลูกป่าในพื้นที่แห่งนี้ เพื่อเสริมเพิ่มพื้นที่ป่าที่เคยอุดมสมบูรณ์ และถูกแผ้วถางเกือบจะเป็นดอยหัวโล้น โดยคณะศรัทธาศิษยานุศิษย์และวัดป่าไม้แดงได้รวบรวมปัจจัยทดแทนการบุกรุกถือครอง แล้วนำกลับมาปลูกต้นไม้คืนธรรมชาติ รวมเนื้อที่ประมาณ 200 ไร่ ทุกปีได้จัดกิจกรรมปลูกป่าในวันแม่แห่งชาติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ปีนี้จัดเป็นพิเศษเนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา โดยบริษัทสยามแก๊สแอนด์เคมีคัลส์ฯ ได้จัดหากล้าไม้พยุง ยางนา ประตู่ต้นที่โตแล้วสูงกว่า 1 เมตร รวม 1,884 ต้นขึ้นไปปลูก พร้อมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ตลอดถึงอาหารกลางวันแก่ผู้ร่วมกิจกรรม

กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯนี้ดำเนินการโดยโครงการธรรม ตามแนวพระราชดำริ วัดป่าไม้แดงฯ ในห้วงสัปดาห์วันแม่แห่งชาติ ส่วนวันที่ 5 ธันวาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีกำหนดกิจกรรมร่วมกันแผ้วถางวัชพืช และดูแลต้นไม้ที่ปลูกแล้วเพื่อให้เติมโตเต็มที่ทุกปีเช่นเดียวกัน.