หน้าหลัก » ข่าวสังคม

ค่ายพัฒนาโครงการหลวง มช.จัดบ้านใหม่หมอกจ๋าม

Author by 29/03/16No Comments »

thainews180       เมื่อเร็วๆ นี้ คณะทำงานอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – ประชาอาสาพัฒนาโครงการหลวง   นำโดย  ศาสตราจารย์ ดร.  นายแพทย์ พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่   พร้อมด้วย คณะแพทย์  ทันตแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และข้าราชการหน่วยงานต่างๆ ได้ออกปฏิบัติ งานบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่  ให้แก่     ราษฎรชนเผ่า มูเซอ อาข่า ไทยใหญ่ ไทลื้อ     ไทแช่ม กะเหรี่ยงและคนเมือง ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม ตำบลท่าตอน   อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่  โดยการประสานงานของงานพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข

คณะทำงานอาสมัครได้ให้บริการตรวจรักษา จ่ายยาและให้คำปรึกษาในการดูแลสุขภาพอนามัย 133 ราย  ฝังเข็มรักษาตามอาการโรค  40 ราย  ตรวจมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม39 ราย ทันตกรรม86 ราย ตัดผม 32 ราย  แจกแว่นสายตายาวสำหรับผู้สูงอายุ  93 ราย   แจกเครื่องอุปโภค บริโภค  200 ราย  จัดยาให้ โรงเรียน วัด และศูนย์ฯ จำนวน 10ชุด แจกกระเป๋า จำนวน 300 ใบ แจกอุปกรณ์กีฬา 1 ชุด และกิจกรรมสอน   แนะนำนักปฐมพยาบาลน้อยโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน 20 ราย ผลการตรวจรักษาพบว่าส่วนใหญ่มารับบริการตรวจรักษาอาการไข้หวัด อาการปวดกล้ามเนื้อและอาการฟันผุทั้งนี้ คณะทำงานอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และประชาอาสาพัฒนาโครงการหลวง กำหนดจะออกปฏิบัติงานครั้งต่อไป      ในวันที่ 30 เมษายน  2559  ณ  สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง  ต.แม่งอน  อ.ฝาง  จ.เชียงใหม่ด้วย.