หน้าหลัก » ข่าวสังคม

งานรัฐพิธีสำคัญของเชียงใหม่ จัด 31 มีนาคม 2 กับ 6 เมษายน

Author by 25/03/15No Comments »

นาวิน สินธุสอาด       นายนาวิน สินธุสอาด รอง ผวจ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดงานพิธี และงานรัฐพิธี 3 พิธี ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ และหอมประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คือ วันที่ 31 มีนาคม 2558 ประกอบพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2558 และการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี วันที่ 2 เมษายน จัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน และวันที่ 6 เมษายน จังหวัดเชียงใหม่จะประกอบพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

ทั้งนี้ งานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า วันที่ 31 มีนาคม พร้อมกันเวลา 08.15 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผวจ.เชียงใหม่ จะเป็นประธานในพิธี หลังจากนั้นจะต่อด้วยการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปีของจังหวัดเชียงใหม่ มีพิธีอัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระวรธรรมคติของสมเด็จพระสังฆราชที่ประทานในวันข้าราชการพลเรือน พร้อมกับมอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัด วันที่ 2 เมษายน เวลา 06.00 น.จะร่วมกันทำบุญตักบาตร ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ เวลา 08.00 น.จะร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับวันที่ 6 เมษายน 2558 จะประกอบพิธีวันมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จึงเชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการ และท้องถิ่น ตลอดถึงตัวแทนองค์กรต่างๆ เข้าร่วมพิธีพร้อมเพรียงกัน สอบถามรายละเอียดและเรื่องการแต่งกายได้ที่สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ 053-112708-9.