หน้าหลัก » ข่าวสังคม

งานวันกตัญญูวัดโลกโมฬี ระดมบุญข้าวสารแจกชุมชน

Author by 7/04/16No Comments »

thainews180     ในระหว่างวันที่ 9-10 เมษายน ก่อนถึงมหาสงกรานต์ปี 2559 วัดโลกโมฬี ถ.มณีนพรัตน์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จัดงานทำบุญ “วันกตัญญู” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมพระบรมวงศานุวงศ์ พร้อมทำบุญวันกตัญญูถึงบูรพกษัตริย์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ และบรรพชนผู้สร้างวัดโลกโมฬี ตั้งแต่ยุคพระเมืองเกษเกล้า เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อชาติบ้านเมือง ศรัทธาประชาชนทุกหมู่เหล่า โดยงานนี้มีการรับบริจาคข้าวสาร เพื่อมอบแก่ผู้มีรายได้น้อยจาก 96 ชุมชน ๆละ 10 ราย ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ และเป็นการทำบุญสืบชะตาหลวงอายุวัฒนมงคล ดร.พระครูไพบูลเจติยานุรักษ์ ประธานสงฆ์วัดโลกโมฬีอีกโสตหนึ่ง

สำหรับวัดโลกโมฬี สร้างโดยพระเมืองเกษเกล้า ต่อมาสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ตกเป็นวัดร้าง กรมปศุสัตว์ขอใช้ที่ดิน มาเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2544 พระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร เป็นประธานฟื้นฟูบูรณะกลับมาเป็นวัดมีพระสงฆ์จำพรรษา จนถึงขณะนี้เข้าปีที่ 15 พระธรรมเสนาบดี จึงมอบหมายให้คณะสงฆ์วัดโลกโมฬีจัดพิธีทำบุญวันกตัญญู เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในปีมหามงคล พร้อมจัดพิธีทำบุญรำลึกบรรพชนผู้สร้างวัดโลกโมฬี โดยวันที่ 9 เมษายน เวลา 08.09 น. มีพิธีบวงสรวงเทพยดา อารักษ์ อดีตเจ้าอาวาส ภิกษุสงฆ์ สามเณร บูรพกษัตริย์ล้านนา และผู้อุปถัมภ์วัดโลกโมฬีในอดีต เวลา 09.39 น. ประกอบพิธีทักษิณานุปทาน อุทิศส่วนกุศลให้ผู้สร้างวัดในอดีต เวลา 11.00 น. ถวายเพลและเปิดโรงทานรับประทานอาหารร่วมกัน เวลา 13.30 น. มีพิธีแจกข้าวสารแก่ผู้ยากไร้เพื่อเป็นทานบารมีแก่พี่น้องใน 96 ชุมชน จำนวน 960 คน เวลา 15.00 น. พิธีสะเดาะเคราะห์นพเคราะห์แบบล้านนา แก้ปีชงทุกปี

ส่วนวันที่ 10 เมษายน เวลา 09.39 น. ประกอบพิธีสืบชะตาหลวงแบบล้านนาประเพณี ถวาย ดร.พระครูไพบูลเจติยานุรักษ์  และคณะศรัทธาประชาชนที่ร่วมงาน เวลา 11.00 น. ถวายเพล และเปิดโรงทานรับประทานอาหารร่วมกัน เวลา 13.00 น. แจกข้าวสารเป็นทานบารมี(รอบสอง)  ทั้งนี้ ดร.พระครูไพบูลเจติยานุรักษ์ กล่าวว่า วัดโลกโมฬีเป็นวัดที่ครูบาอาจารย์ท่านฟื้นฟูขึ้นเพื่อให้เป็นศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนา การจัดกิจกรรม บำเพ็ญบุญ และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมล้านนาตลอดมาร่วม 15 ปีโดยประตูวัดไม่เคยปิด จึงเป็นที่มาไหว้พระ นั่งสมาธิ สวดมนต์ของประชาชน และนักท่องเที่ยวตลอดเวลา เพื่อเป็นการสั่งสมบุญ ชดใช้หนี้กรรม และความเป็นสิริมงคลแก่ตัว สำหรับผู้จะร่วมบุญถวายข้าวสารเพื่อผู้ยากไร้ในงานนี้ ติดต่อสอบถามได้ที่ 086-4203234.