หน้าหลัก » ข่าวสังคม

จังหวัดเชียงใหม่นัดประกอบรัฐพิธี วันยุทธหัตถีบริเวณพระสถูปเมืองงาย

Author by 9/01/15No Comments »

DSC03320           นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผวจ. เชียงใหม่ แจ้งว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้วันคล้ายวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตรงกับวันที่ 18 มกราคมของทุกปีเป็นวันรัฐพิธี โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ ดังนั้น จังหวัดเชียงใหม่จึงกำหนดประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในวันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2558 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระมหากษัตริย์ผู้ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2135 ทำให้ประเทศไทยเป็นเอกราชตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

สำหรับกำหนดการวันคล้ายวันยุทธหัตถีฯ ณ บริเวณพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว วันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2558 เวลา 07.45 น. ผู้มีเกียรติและผู้เข้าร่วมพิธีพร้อมกัน และลงทะเบียนพานพุ่ม ณ บริเวณพิธี เวลา 08.00 น. เจ้านายฝ่ายเหนือ ข้าราชการ ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนองค์กรเอกชน และประชาชนทั่ไป ถวายพานพุ่มสักการะพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ ตามลำดับ เวลา 09.00 น. ผวจ.เชียงใหม่ ประธานในพิธีเริ่มประกอบพิธีถวายความเคารพ ถวายพวงมาลัยข้อพระกรคล้องที่พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ถวายพานพุ่มสักการะ จุดธูปเทียน เครื่องทองน้อย เมื่อถวายความเคารพแล้วจะอ่านประกาศถวายราชสดุดี วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี พร้อมการยิงสลุด จำนวน 21 นัด แล้วผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพ เป็นเสร็จพิธี

ทั้งนี้ ผู้จะเข้าร่วมพิธี ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ข้าราชการทหาร ตำรวจ เครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก (กระบี่ ถุงมือ) กำนันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อปท.เครื่องแบบข้าราชการสีกากี สมาคม ชมรม สโมสร เครื่องแบบตามสังกัดหรือชุดพื้นเมือง-ชุดสุภาพ ส่วนบุคคลทั่วไป บุรุษชุดสากลนิยม ชุดไทย ชุดพระราชทาน ชุดพื้นเมืองหรือเครื่องแบบตามสังกัด ส่วนสตรี ชุดไทย ชุดพระราชทาน ชุดพื้นเมืองห่มสไบหรือเครื่องแบบตามสังกัด และชุดสุภาพก็ได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ น.ส.วิราชินี คำชมภู หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัด โทร 081-7247174 หรือนางสุนทรี อินตา 081-8839977.