หน้าหลัก » ข่าวสังคม

จังหวัดเชียงใหม่ ยกย่อง 43 องค์กร สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์

Author by 12/09/16No Comments »

 สวมหมวก100               จังหวัดเชียงใหม่  มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ  ยกย่อง 43 องค์กรในเชียงใหม่  เป็นต้นแบบการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ประจำปี 2559  ผวจ. ในฐานะประธานศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน  ทำพิธีมอบโล่ให้เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่องค์กรอื่นจะได้ปฏิบัติตาม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ในการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่  เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา  โดยมี นายปวิณ ชำนิประศาสน์  ผวจ.เชียงใหม่  ในฐานะ ผอ.ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่  เป็นประธานการประชุม  ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ  ศาลากลางจังหวัด  และได้เป็นประธานทำพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่องค์กรต่างๆ ที่บุคลากรในองค์กร  ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด  โดยการสวมหมวกนิรภัยในขณะขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์  เพื่อความปลอดภัยเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางถนน  จะสามารถช่วยลดอันตรายลงได้

ทั้งนี้เป็นผลจากการรณรงค์ของศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่  ให้ผู้ใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะได้สวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง  ปรากฏว่าจากการสำรวจมีบุคลากรขององค์กรต่างๆ เช่น บริษัทเอกชน, ข้าราชการอำเภอ, โรงพยาบาล,  สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา, มัธยมศึกษา, ประถมศึกษา และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งสิ้น 43 องค์กร อยู่พื้นที่ อ.เมืองเชียงใหม่, อ.สันทราย, อ.จอมทอง, อ.สันกำแพง, อ.สันป่าตอง, อ.แม่ออน, อ.ดอยสะเก็ด, อ.แม่แตง, อ.แม่ริม, อ.พร้าว, อ.เชียงดาว, อ.ไชยปราการ, อ.ฝาง, อ.แม่อาย, อ.สารภี, อ.สะเมิง, อ.กัลยาณิวัฒนา, อ.แม่แจ่ม และ อ.แม่วาง มีการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์

ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่  จึงได้ทำพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้  ทั้ง 43 องค์กร  พร้อมยกย่องเป็นองค์กรต้นแบบสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์  ประจำปี 2559 ของจังหวัดเชียงใหม่  จะได้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่องค์กรอื่น  และทางศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนยังคงมีการรณรงค์ต่อเนื่องต่อไปในปี 2560 เพื่อให้องค์กรอื่นๆ ที่มีอีกจำนวนมาก  ตลอดจนประชาชนทั่วไปจะได้ยึดถือปฏิบัติตาม

สำหรับ 43 องค์กรที่ได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณประกอบด้วย  บริษัทผึ้งน้อยเบเกอรี่ จำกัด, มหาวิทยาลัยแม่โจ้, บริษัทโฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน), บริษัทฮอทิเจนเนติคส์ รีเสริร์ซ (เอส.อี.เอเชีย) จำกัด, โรงเรียนจอมทอง, อบต.ข่วงเปา, อบต.สันกำแพง, ร.ร.สันป่าตองวิทยาคม, บริษัท ลีโอฟูดส์ จำกัด, สภ.สันป่าตอง, วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง, เทศบาลตำบลสง่าบ้าน, เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง, เทศบาลตำบลป่าป้อง, อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้

ร.ร.บ้านแม่หวาน, ร.ร.บ้านปางน้ำถุ, ร.ร.บ้านโป่งกุ่ม, ร.ร.บ้านป่างิ้ว, เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด,  ร.ร.แม่หอพระวิทยาคม, อบต. ดอนแก้ว, ร.ร.แม่ริมวิทยาคม, ปางช้างแม่สา, โรงพยาบาลพร้าว, ร.ร.เชียงดาววิทยาคม,  เทศบาลตำบลไชยปราการ,  ร้านชัยเสถียร,  ร.ร.ไชยปราการ, รพ.ฝาง, อบต.แม่สูน,  เทศบาลตำบลสันทราย, วิทยาลัยการอาชีพฝาง,  เทศบาล ตำบลแม่อาย, ร.ร.สารภีพิทยาคม, ที่ว่าการอำเภอสะเมิง,  ที่ว่าการอำเภอกัลป์ยาณิวัฒนา

โรงเรียนแม่แจ่ม,  ห้างหุ้นส่วนจำกัดเจริญสุขเซอร์วิส,    โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล และ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม.