หน้าหลัก » ข่าวสังคม

จัดงานปอยมิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น ครั้งแรกในวัดหมื่นสารวัวลาย

Author by 11/11/14No Comments »

วัดหมื่นสาร          เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2557 ที่วัดหมิ่นสาร ถ.วัวลาย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ได้มีการจัดงาน “ปอยมิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น” ครั้งที่ 1 โดยมีนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผวจ.เชียงใหม่ ร่วมกับนายอะคิฮิโกะ ฟูจิอิ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่เป็นประธาน โดยในพิธีเปิดงานปอยมิตรภาพไทย-ญี่ปุ่นครั้งแรกนี้ มีการจัดตั้งขบวนแห่เริ่มตั้งแต่หน้าศูนย์วัฒนธรรมย้อนเข้าสู่ตัวเมือง ผ่าน ถ.วัวลายเข้าสู่วัดหมื่นสาร จัดโดยชมรมมิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น สาขาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ และสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ และองค์กรที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ คณะกรรมการจัดงานมิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อให้สืบสานต่อเนื่องไปทุกปี เพื่อให้เป็นงานสำคัญประจำปีของจังหวัดเชียงใหม่ สร้างสรรค์ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ แห่งใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่ กับเพื่อรำลึกถึงความสัมพันธ์ของบรรพชนไทย-ญี่ปุ่นครั้งประวัติศาสตร์ สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งวัดหมื่นสารเคยเป็นสถานที่ตั้งทัพ และเป็นโรงพยาบาลสนามของทหารญี่ปุ่น ต่อมาได้มีการจัดสร้างอนุสรณ์สถานเสาสัญลักษณ์แห่งสันติภาพขึ้นภายในวัด โดยความร่วมมือระหว่างชาวไทยและญี่ปุ่น จนกระทั่งสามารถเชื่อมสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขมานานปี การริเริ่มจัดงานขึ้นปีนี้ นอกจากเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยว คืนความสุขให้ประชาชนตามนโยบายรัฐบาลแล้ว ในงานยังมีการตั้งองค์ผ้าป่าสามัคคี แห่จากศูนย์วัฒนธรรมเข้าสู่ ถ.วัวลาย ซึ่งเป็นวันเปิดถนนคนเดินวัวลายก่อนเข้าบริเวณวัด และสู่พิธีเปิดงานตามด้วยพิธีถวายผ้าป่าสามัคคี ก่อนจบงานได้ร่วมกันปล่อยโคมลอยเพื่อความสงบและสันติภาพของโลก โดยในงานมีซุ้มกิจกรรมต่าง ๆ การจำหน่ายอาหารพื้นเมืองเหนือ และอาหารญี่ปุ่น การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น และการจำหน่ายสินค้าที่ระลึกด้วย.