หน้าหลัก » ข่าวสังคม

จัดระเบียบชุมชนศรีมงคลและป่าแพ่ง รื้อ-ขุดลอกแม่ข่าล้างสลัมแรงงานเถื่อน

Author by 9/06/14No Comments »

thainews180          เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2557 ที่ห้องประชุมสโมสรกาวิละ ค่ายกาวิละ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ โดยในวาระ การจัดระเบียบสังคมแรงงานต่างด้าวชุมชนศรีมงคล แถลงโดย พ.อ.อัครวัฒน์ วุฒิเดชโชติโภคิน หัวหน้ากลุ่มงานข่าว กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จังหวัดเชียงใหม่ (กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่) เปิดเผยว่า การจัดระเบียบสังคมเป็นภารกิจที่อยู่ในโครงการจัดระเบียบชุมชนศรีมงคล ต.ป่าตัน และชุมชนป่าแพ่ง ต.ช้างม่อย อ.เมืองเชียงใหม่ เพื่อเป็นการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวและบุคคลบนพื้นที่สูง ที่เข้ามาพักอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก และยืนขายแรงงานบนถนนอัษฎาธร เกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นแหล่งมั่วสุม ทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณนั้น รวมทั้งยังมีการปลูกบ้านเรือนบุกรุกคลองสาธารณะอีกด้วย

เมื่อปี 2556 ที่ผ่านมา ทาง กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่ ได้ทำการปิดล้อมและตรวจค้น บริเวณถนนอัษฎาธร ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากการสำรวจข้อมูลของผู้ที่มายืนขายแรงงานจำนวน 500 คน พบว่า มีทั้งคนไทย บุคคลบนพื้นที่สูง และแรงงานต่างด้าว ในการสำรวจในครั้งนี้ เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ที่มายืนขายแรงงานไว้ได้จำนวนหนึ่ง และจะมีการขยายพื้นที่ดำเนินการครอบคลุมทั้ง 95 ชุมชนต่อไป ทั้งนี้ พ.อ. อัครวัฒน์ วุฒิเดชโชติโภคิน กล่าวเพิ่มเติมว่า แนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการทางกฎหมายเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะมีการรื้อถอนบ้านร้างที่สร้างบุกรุกพื้นที่สาธารณะจำนวน 9 หลัง ภายในวันที่ 11-13 มิถุนายน 2557 นี้ และในวันที่ 11 มิถุนายน 2557 จะมีพิธีการรื้อถอน บริเวณถนนอัษฎาธร และร่วมกันขุดลอกคลองเงิน ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ประมาณ 500 คน การดำเนินการดังกล่าว ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการจัดระเบียบชุมชนเมืองให้น่าอยู่ เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ที่จะถึงนี้ต่อไป.