หน้าหลัก » ข่าวสังคม

จัดใหญ่นิทรรศการ 5 ทศวรรษ มช. รวมพลังเพื่อแผ่นดิน 19-24 มกราคม

Author by 7/01/15No Comments »

141216135110         ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนา ประธานกรรมการจัดงานนิทรรศการ  5 ทศวรรษ มช. รวมพลังเพื่อแผ่นดิน เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน) ได้เตรียมพร้อมจัดนิทรรศการ 5 ทศวรรษ มช.รวมพลังเพื่อแผ่นดิน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 19-24 มกราคม 2558 เป็นนิทรรศการสองส่วนคือส่วนที่ 1 นิทรรศการ 5 ทศวรรษวิวัฒน์ มช.เพื่อเฉลิมฉลองในวาระที่มหาวิทยาลัยครบรอบ 50 ปีในการก่อตั้งประวัติความเป็นมาจากอดีต สู่ปัจจุบัน ในเวลา 5 ทศวรรษและก้าวสู่อนาคตในทศวรรษที่ 6 โดยนำเสนอผ่านเทคนิคนำเสนอในรูปแบบต่างๆ ประกอบด้วย 6 โซนนิทรรศการ

โซนที่ 1 : “เสียงเรียกร้องแห่งประชา ก่อกำเนิดลูกช้าง มช.”  แสดงจุดเริ่มต้นมหาวิทยาลัยที่เกิดจากปณิธานอันยิ่งใหญ่ของประชาชน และเสียงเรียกร้องแห่งประชา โซนที่ 2 : “เชิดชูองค์พ่อ ผู้ก่อเกริกไกร” ประกอบด้วย พระบรมราโชวาทในพิธีเปิดมหาวิทยาลัย ประมวลภาพพิธีเปิดมหาวิทยาลัยและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โซนที่ 3 : “มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับใช้สังคม” นำเสนอมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รับใช้สังคมแบบ Multimedia ของโครงการพร้าวและอมก๋อยโมเดล โซนที่ 4 : “จากวันนั้นสู่วันนี้ 50 ปี มช.ในความทรงจำ” ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยเ 50 ปี และภาพสถานที่สำคัญที่เกี่ยวข้อง  โซนที่ 5 : “50 ปี ลูกช้างมช.” นำเสนอบทสรุป 5 ทศวรรษ มช. ที่ให้เห็นถึงเส้นทางการเดินของลูกช้างที่ประกอบไปด้วยลูกช้างจาก 20 คณะ 2 วิทยาลัยและบัณฑิตวิทยาลัย เกียรติคุณของนักศึกษาเก่าดีเด่นเพื่อสังคม ทำเนียบลูกช้างมช. และโซนที่ 6 : “มช.ก้าวสู่ทศวรรษใหม่” นำเสนอในสิ่งที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะดำเนินการในอนาคตเพื่อแผ่นดิน

ส่วนที่ 2 นิทรรศการและงานวิชาการ ครั้งที่ 10 “วิถีวิจัย: 5 ทศวรรษ มช. รวมพลังเพื่อแผ่นดิน (Research Path: 5 Decades CMU United for the Nation)เป็นการจัดแสดงถึงวิถีวิจัยของ มช. ที่รวมผลงานของคณะต่าง ๆ ผลงานวิจัย ในอดีต และปัจจุบัน และการวิจัยโครงการต่างๆในอนาคต สลับกับการแสดงกิจกรรมของคณะต่างๆ เพื่อสร้างความบันเทิงและสนุกสนานในแต่ละวันด้วย.