หน้าหลัก » ข่าวสังคม

ชมนิทรรศการภาพพิมพ์ ไม้ 9 วัดสำคัญเชียงใหม่

Author by 22/02/16No Comments »

thainews180             คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เชิญชมนิทรรศการ “ภาพพิมพ์ไม้ชุดทัศนียภาพ 9 วัดสำคัญแห่งนครเชียงใหม่” (9 Chiang Mai Temples in Woodblock Print) วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดสำนึกรักษ์ในมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทยให้เป็นที่รู้จักในเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตท้องถิ่นให้แพร่หลาย และเป็นอีกส่วนร่วมสมโภช 60 นักษัตร 720 ปีนครเชียงใหม่ ทั้งนี้ เพราะเชียงใหม่ในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิทัศน์ของเมืองด้วยสิ่งปลูกสร้างที่นับวันจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะวัดและสถูปเจดีย์สำคัญหลายแห่งในเขตชุมชนเมือง ถูกบดบังด้วยอาคารสูงและป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ ทำให้สูญเสียมุมมองด้านทัศนียภาพดั้งเดิมที่งดงามไปอย่างน่าเสียดาย เป็นการทำลายภาพลักษณ์และจิตวิญญาณเมืองโบราณของเชียงใหม่ไปด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์

นายวิสูตร  บัวชุม ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ กล่าวว่า โครงการภาพพิมพ์ไม้ชุดทัศนียภาพ 9 วัดสำคัญแห่งนครเชียงใหม่ เกิดขึ้นโดยมีความมุ่งหมายในการกระตุ้นเตือนให้สังคมหันมาตระหนักถึงคุณค่าความงามทางภูมิสถาปัตย์ของวัดในเขตเมืองเก่า ด้วยกิจกรรมการเชิญชวนศิลปินด้านทัศนศิลป์ในท้องถิ่น ร่วมกันสร้างสรรค์ภาพวาดเชิงทิวทัศน์ของวัดสำคัญจำนวน 9 แห่ง ผลงานที่ได้จะเป็นต้นแบบเพื่อผลิตขึ้นใหม่    ให้เป็นงานศิลปะภาพพิมพ์ไม้ และนำมาจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ออกสู่สาธารณชนในวงกว้าง เพื่อปลูกจิตสำนึก    การรับรู้และเข้าถึงคุณค่าทางศิลปะ ที่สะท้อนความสง่างามทางสถาปัตยกรรมของวัดและพระธาตุสำคัญ อันเป็นมรดก   ทางวัฒนธรรมล้ำค่าของท้องถิ่นที่อนุชนพึงตระหนักรู้และช่วยกันผดุงรักษาไว้ให้คงอยู่สืบไป

นิทรรศการ  “ภาพพิมพ์ไม้ชุดทัศนียภาพ 9 วัดสำคัญแห่งนครเชียงใหม่”  จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ และยังมีให้ชมต่อไปจนถึง 28 กุมภาพันธ์ ศกนี้ ระหว่างเวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ (อนุสาวรีย์สามกษัตริย์) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คณะวิจิตรศิลป์ มช. 053-944805 หรือ ททท.สำนักงานเชียงใหม่ 053-248604-5.