หน้าหลัก » ข่าวสังคม

ชมรมพุทธศาสตร์มทร.ล้านนา ดึงนักศึกษาเข้าวัดส่งเสริมทำดี

Author by 13/11/14No Comments »

เยาวชนงดเหล้า          เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2557 ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ ชมรมพุทธศาสตร์จัดกิจกรรมทำบุญ 9 วัด 9 ศรัทธา มหากุศลขึ้น ภายใต้เครือข่ายป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ร่วมทำความดีพร้อมทั้งมีการส่งเสริมให้สถานที่สำคัญทางพุทธศาสนาเป็นพื้นที่ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติด ตามแนวคิดของโครงการ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ หันหลังให้แอลกอฮอล์” โดยมีเยาวชนและนักศึกษาเข้าร่วมกว่า 60 คน รวมทั้งกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งมีการสอดแทรกการศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตร์ของวัดที่เก่าแก่ทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน อาทิ วัดเจ็ดยอด วัดศรีดอนมูล (จังหวัดเชียงใหม่) วัดอุโมงค์ วัดเชตะวัน วัดพระยืน วัดชัยมงคล วัดจามเทวี วัดมหาวัน และวัดพระธาตุหริภุญชัย (จังหวัดลำพูน) เป็นต้น ซึ่งเป็นการทำบุญในเส้นทางประวัติศาสตร์ คือ ถนนเส้นทางสายเชียงใหม่-ลำพูน

นายณัฐภูมิ เทพหินลัพธ์ ประธานชมรมพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ กิจกรรมในครั้งนี้ ถือว่าได้เชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่มาทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ และได้มีการบรรยายการกระตุ้นเตือนการใช้ชีวิตในสังคมให้ปลอดภัยห่างไกลจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสารเสพติด โดยพระวิทยากรจากวัดทั้ง 9 วัด ซึ่งหลังจากนี้ไปจะมีการทำกิจกรรมในลักษณะดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการขยายเครือข่ายและหาแนวร่วมในการทำกิจกรรมครั้งต่อไป ที่ดำเนินการมานับว่าได้รับความร่วมจากเยาวชนนักศึกษาเป็นอย่างดี พร้อมทั้งได้ร่วมกันประชาสัมพันธ์และติดสื่อรณรงค์ในพื้นที่บริเวณวัดและภายนอกวัด อย่างไรก็ตามในช่วงเดือนธันวาคมนี้จะมีการวางแผนการทำกิจกรรม “การสวดมนต์ข้ามปี ทำดีวิถีพุทธ” โดยไม่พึ่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อีกด้วย.