หน้าหลัก » ข่าวสังคม

ชม.จัดพิธีระลึกพระนั่งเกล้าฯ กับงานวันข้าราชการพลเรือน

Author by 4/04/16No Comments »

thainews180       เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.เชียงใหม่ นำเจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการบำนาญ ผู้บริหารและสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า กลุ่มพลังมวลชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2559 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อราษฎรและแผ่นดินไทย พร้อมเป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2559 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ได้กล่าวถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เพื่อแสดงความจงรักภักดี และแสดงกตัญญูกตเวทีตาธรรม ต่อพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณ และน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น ที่ทรงปกป้องแผ่นพสกนิกรชาวไทยให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขตลอดยุคสมัยของพระองค์ ตามที่คณะรัฐมนตรีที่กำหนดให้วันที่ 31 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติ

จึงประกอบพิธีทางศาสนา อาทิ ถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มดอกไม้สด) พระสงฆ์เจริญชัยคาถา กล่าวถวายราชสดุดี หน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ “พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” โดยมีนายสำเริง ไชยเสน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงาน

พร้อมกันนั้น จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดงานวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2559 ตามมติ ครม.กำหนดให้วันที่ 1 เมษายนทุกปีเป็นวันข้าราชการพลเรือน ในงานมีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2558 ซึ่งได้ผ่านการคัดเลือก 5 คน ได้แก่ นางรชรินทร์ คำโพธิ์ ผอ.โรงเรียนบ้านน้ำดิบ น.ส.อรวรีย์ ฟองจันทร์ ผอ.ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.ฝาง นายณัฐชานนท์ หมั่นเขตกิจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการสำนักงานเกษตร อ.สันป่าตอง นายธาตรี วีรเดชะ นิติกรชำนาญการสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ นายเกรียงไกร ปู่ยี่ ครูชำนาญการ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม.