หน้าหลัก » ข่าวสังคม

ชม.เร่งเพิ่มประสิทธิภาพ ชุดปฏิบัติการยาเสพติด

Author by 11/02/16No Comments »

thainews180             เมื่อเร็ว    ๆ นี้ ที่ห้องสิริภูมิ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้นแอนด์รีสอร์ท เชียงใหม่ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รอง ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพชุดปฏิบัติการ เพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง เจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง นักวิชาการ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า 150 คนเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพียงโดยกล่าวว่า เป็นที่น่ายินดีเมื่อได้เห็นทุกภาคส่วนเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันดูแลปัญหายาเสพติด ซึ่งนับวันจะมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งสร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติเป็นจำนวนมาก รัฐบาลจึงได้เล็งเห็นความสำคัญกับปัญหาดังกล่าว ได้สั่งการให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด หากทุกหน่วยงานร่วมมือกันแก้ปัญหาต่าง ๆ ก็เชื่อว่าจะคลี่คลายได้อย่างแน่นอน

รอง ผวจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหายาเสพติด ในพื้นที่เสี่ยงต่าง ๆ นับวันจะเพิ่มเข้าไปในพื้นที่หมู่บ้าน และชุมชน ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือช่วยกันแก้ไข โดยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด ทุกฝ่ายต้องร่วมมือประสานกันอย่างจริงจังลดปริมาณผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด นำคนออกจากวงจรการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ค้นหานำผู้เสพมาฟื้นฟู บำบัดรักษา ให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคม อย่างยั่งยืน ควบคู่กับการสร้างความร่วมมือกับภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขปัญหาแหล่งมั่วสุ่ม และร่วมกันเฝ้าระวังปัญหาต่างๆในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ในการอบรมครั้งนี้ก็จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำความรู้ไปเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่แต่ละแห่งได้อย่างยั่งยืน  โดยผลที่จะได้รับก็จะเป็นการลดปริมาณผู้เข้าสู่การกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ทั้งสร้างภูมิคุ้มกันความเข้มแข้งให้กับชุมชน หมู่บ้านสถานศึกษา สถานบันเทิง สถานประกอบการ หอพัก ร้านอินเตอร์เน็ต รวมถึงเด็กเยาวชน และกลุ่มผู้ใช้แรงงานต่อไป.