หน้าหลัก » ข่าวสังคม

ชาวจักรยานจัดปั่นเอาบุญ ถวายเทียนซื้อที่ดินถวายวัด

Author by 14/07/15No Comments »

ปั่นเอาบุญ       เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2558  ที่ข่วงประตูท่าแพ อ.เมืองเชียงใหม่ ชมรมจักรยานสื่อมวลชนเพื่อสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ชมรมจักรยานวันอาทิตย์จังหวัดเชียงใหม่ ชมรมจักรยานชุมชนใจแก้ว และภาคีเครือข่าย ร่วมกับบริษัทโตโยตรอนมอเตอร์ จำกัด จัดกิจกรรม “ปั่นเอาบุญ”  มีนายณัฏฐชูเดช ดิลกวิริยะธรรม รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เปิดกิจกรรม “ปั่นเอาบุญ” จากข่วงประตูท่าแพ ไปยังวัดเมืองสาตรหลวงโดยมีผู้ร่วมงานกว่า 130 คัน เมื่อถึงวัดแล้วนายชาตรี เชื้อมโนชาญ รองนายกเทศมนตรีเป็นประธานเปิดงาน และร่วมกันถวายเทียนพรรษา ถวายผ้าป่าสามัคคี และปลูกต้นไม้  โดยพระครูรัตนชัยธรรม เจ้าอาวาสกล่าวอนุโมทนา

นายบุญญฤทธิ์ ตุลาพันธ์พงศ์ ประธานชมรมจักรยานสื่อมวลชน       เพื่อสิ่งแวดล้อมและท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่  กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วม กิจกรรมนี้ ซึ่งมี ดร.นิรันดร โพธิกานนท์ ที่ปรึกษาชมรมจักรยานวันอาทิตย์ น.ส.ระย้า เหลือหลาย นักธุรกิจสตรีชื่อดัง   น.ส.พรฤดี พุทธิศรี ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลอีกหลายคนร่วมกับชาวชุมชน   ที่ระดมพลังศรัทธาบริจาคเงินซื้อที่ดินถวายวัด   เนื้อที่ 198 ตาราวา 3.5 ล้านบาท ขอบคุณบริษัทโตโยตรอนมอเตอร์ จำกัด โดย น.ส.นัทฤทัย ทวีฤทธิ์กุล กับคณะจากทีมดีเจ.โอเคควิกวันสเตชั่น วิทยุชุมชน 96.75 เมกกะเฮิร์ตที่เป็นแกนนำ และเจ้าสร้อยมาลา  อินทร์เอี่ยม ณ จำปาสัก ที่มอบผ้าไหมทอเส้นทองคำ และวัตถุมงคลเก่าแก่รวมมูลค่ากว่าแสนบาท มอบถวายเพื่อประมูลในการทำบุญครั้งนี้ด้วย.