หน้าหลัก » ข่าวสังคม

ชาวฝางสนใจเข้าร่วมกองทุนการออมแห่งชาติ

Author by 23/08/15No Comments »

ภาพประกอบรายงานคนข่าว ระดมการออมแห่งชาติ    ภายหลังจากที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. ปรากฏว่าบรรยากาศที่ธนาคารออมสิน สาขาฝาง จ.เชียงใหม่ เมื่อเช้าวันที่ 21 สิงหาคม 2558 มีประชาชนทยอยเดินทางเข้ามาเปิดบัญชีเงินฝาก เพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโครงการดังกล่าวเปิดตัวเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมาพร้อมกันทั่วประเทศ

น.ส.วราพร มะโนเพ็ญ ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาฝาง กล่าวว่า ภาพรวมของการสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ ของธนาคารออมสิน สาขาฝาง เช้าวันศุกร์นี้ มีผู้สนใจมาสมัครสมาชิกแล้ว 9 ราย ซึ่งทางธาคารมีความพร้อมทั้งระบบงานและเจ้าหน้าที่ และได้จัดเตรียมจุดบริการให้คำแนะนำแก่พี่น้องประชาชนที่สนใจไว้โดยเฉพาะ พี่น้องประชาชนสามารถเข้ามาสอบถามรายละเอียดและขอคำแนะนำเพิ่มเติม เพื่อประกอบการตัดสินใจได้ สำหรับกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระหรือทำงานนอกระบบบำเหน็จ บำนาญของรัฐ หรือกองทุนเอกชนที่มีนายจ้างจ่ายสมทบแล้วได้เงินออมใช้ในยามเกษียณ โดยรัฐได้มีการสนับสนุนจ่ายสมทบให้อีกส่วนหนึ่งตามเงื่อนไข โดยสมาชิก กอช.ต้องออมเงินเพื่อเป็นเงินบำนาญ หลังอายุ 60 ปี และรัฐบาลจ่ายเงินสมทบอีกส่วนหนึ่ง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยผ่าน 3 ธนาคาร คือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธกส., ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน)

ธิติมา /อิศรา /จีระพงษ์

ภาพ-ข่าว สวท.ฝาง