หน้าหลัก » ข่าวสังคม

ชาวริมปิงลำพูน-เชียงใหม่รำลึกพระคุณครูบาศรีวิชัย

Author by 12/01/15No Comments »

ภาพประกอบรายงานคนข่าว วันที่ 9 ม.ค.    คุณูปการของครูบาศรีวิชัย ที่มีต่อพระพุทธศาสนา และการสร้างสาธารณประโยชน์แก่ประชาชนชาวภาคเหนือนั้นมีมากมายยิ่ง ล่าสุดชาวบ้านตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน ได้จัดงานรำลึกพระคุณของครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งลานนาไทย  ท่านได้อุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา และสร้างสิ่งสาธารณูปโภคไว้ให้กับอนุชาได้ใช้ประโยชน์ตั้งแต่อดีจถึงปัจจุบัน นับแต่การเป็นองค์ศาสนูปถัมภ์ บูรณะและสร้างวัดวาอารามหรือศาสนสถานวัดต่าง ๆ กว่า 167 วัด สำหรับที่ ต.ริมปิง อ.เมืองลำพูนติดเขต ต.หนองตอง อ.หางดงเชียงใหม่ ครูบาศรีวิชัยได้สร้างสะพานข้ามแม่น้ำปิงเชื่อมระหว่างตั้งแต่อดีต 70 ปีก่อนได้ใช้มาจนถึงปัจจุบัน

ดังนั้น ประชาชนชาว ต.ริมปิง และใกล้เคียงรวมทั้งจาก ต.หนองตอง และที่อื่น ๆ จึงได้เชิญชวนร่วมกันสร้างรูปเหมือนครูบาเจ้าศรีวิชัยในอริยาบทยืน สูง 2.9 เมตร หล่อด้วยทองสำริด แบบเดียวกับที่ประดิษฐานเชิงดอยสุเทพ ตั้งอยู่บนที่ดินที่จะสร้างให้เป็น “ข่วงลานครูบาศรีวิชัย” ริมน้ำปิงบริเวณเชิงสะพานศรีวิชัยที่ครูบาท่านได้นำประชาชนสร้างโดยไม่ใช้งบประมาณแผ่นดิน ซึ่งเทศบาลตำบลริมปิร่วมกับคณะศรัทธาจัดซื้อมาสร้างเป็นอนุสรณ์สถานเป็นลานข่วงบุญครูบาศรีวิชัย โดยเมื่อวันที่ 2 มกราคมที่ 2558 มีการประกอบพิธีบวงสรวงเพื่อขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางและพิธีเททองหล่อโดยพระเถระเกจิอาจารย์จากลำพูน และเชียงใหม่

ก่อนหน้านั้นเมื่อ 12 สิงหาคม 2557 ยายบัวชุมที่มีบ้านอยู่ใกล้เคียงฝันเห็นว่าในแม่น้ำปิงใกล้สะพานศรีวิชัยมีเทวรูปจมอยู่ขอให้งมขึ้นมา แต่ช่วงน้ำหลากไม่สามารถลงไปสำรวจได้ ต่อมาวันที่ 2 มกราคม 2558 ช่วงน้ำปิงแห้งเป็นวันทำพิธีเททองหล่อรูปครูบาฯ มีชาวบ้านไปพบมือเทวรูปโผล่ขึ้นมาผิวน้ำ สร้างความมหัศจรรย์ก็ให้ศรัทธาที่ได้พบเห็น จึงได้นำขึ้นมาพบเป็นเทวรูปหินสลักสมัยรัตนโกสินทร์ จึงจะประดิษฐานคู่กับอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยต่อไป

เทวรูปดังกล่าว ดร.เพ็ญสุภา สุขคตะ ใจอินทร์ นักวิชาการอิสระร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมศิลปากร ได้ไปพิศูจน์ สันนิษฐานว่าเป็นเทวรูปโบราณยุครัตนโกสินทร์จริง และยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุ เนื่องจากศรัทธาชาวบ้านให้ตั้งประดิษฐานไว้คู่กับอนุสาวรีย์ครูบา จึงให้ทางเทศบาลตำบลริมปิงรับไปดูแล เพื่อประชาชนได้จะได้สักการะตามความเชื่อ และเป็นศูนย์รวมใจ ร่วมน้อมรำลึกถึงพระคุณความดีของครูบาศรีวิชัย สืบทอดไปถึงลูกหลานเหลนโหลนในภายหน้า ทั้งนี้ คณะกรรมการ ชาวชุมชนริมปิงทั้ง 2 จังหวัด รวมทั้งเทศบาลตำบลริมปิง ฝากอนุโมทนาบุญ พร้อเชิญชวนสาธุชนทั่วไปได้ร่วมกันยกยอคุณตามกำลังศรัทธาตั้งแต่บัดนี้.

นักข่าวธรรมดา/รายงาน