หน้าหลัก » ข่าวสังคม

ชาวสุโขทัยร่วมถวายราชสดุดี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

Author by 30/04/14No Comments »

DSC_0008 copyข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดสุโขทัย ร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เมื่อวันที่ ๒๕ เม.ย.๕๗    นายปิติ แก้วสลับสี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ศาลาอเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย โดยมีข้าราชการ และประชาชนชาวจังหวัดสุโขทัย ร่วมถวายราชสดุดี และร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และพระเกียรติคุณ ที่พระองค์ทรงพระปรีชาสามารถ กล้าหาญเด็ดเดี่ยว ขับไล่อริราชศัตรูตลอดพระชนม์ชีพ จนเสด็จสวรรคต เมื่อเดือน ๖ ขึ้น ๘ ค่ำ ปีมะเส็ง พ.ศ. ๒๑๔๘ พระชนมายุ ๕o พรรษา อยู่ในราชสมบัติ ๑๕ ปี และได้สร้างความเป็นเอกราชให้แก่ชาติไทย และเป็นมหาวีรกรรมที่เลื่องลือ ปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์ตราบจนทุกวันนี้.