หน้าหลัก » ข่าวสังคม

ซีพีเอฟ.คืนความสุขสังคมให้ นร.เลี้ยงไก่ไข่อาหารกลางวัน

Author by 13/01/15No Comments »

เลี้ยงไก่ไข่     นางพรรณินี นันทพานิช รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสด้านสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ. เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ คณะผู้บริหารซีพีเอฟ. นำโดยนายอดิเรก ศรีประทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหารฯ ได้มอบโครงการ “เลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน” ให้กับนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผวจ.เชียงใหม่ เพื่อมอบให้โรงเรียนบ้านโป่ง ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โดยมีนายกมล รอดคล้าย เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้รับมอบ และมีนายอนันต์ กิตติรัตนาศิน นายอำเภอสันทราย นายภัยชนม์ วัชรสินธุ์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิพัฒนาชีวิตชนบท คณะครูอาจารย์ ผู้ปกครอง และนักเรียนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีด้วย

โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ที่ซีพีเอฟ.ดำเนินการอยู่ เป็นต้นแบบที่ให้โรงเรียนสามารถดำเนินการเองได้ ซึ่งซีพีเอฟ.และมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท สนับสนุนโดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ให้นักเรียนในโรงเรียนตามถิ่นทุรกันดารได้บริโภคไข่ไก่อาหารที่อุดมไปด้วยประโยชน์ ขณะเดียวกันวันดังกล่าวยังได้ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้สูงวัยในโครงการ “ซีพีคืนสุขผู้สูงวัย” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 และมอบผ้าห่มแก่พี่น้องประชาชนในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ประสบภัยหนาว ภายใต้โครงการ “กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์โดยประธานธนินท์ เจียรวนนท์ เคียงข้างคนไทยช่วยภัยหนาว ปีที่ 5″

นายอดิเรก ศรีประทักษ์ กล่าวว่า ซีพีเอฟให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้เยาวชนที่มีฐานะยากจนได้บริโภคไข่ไก่ อาหารที่อุดมไปด้วยคุณประโยชน์อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 มื้อ เพื่อให้มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการพัฒนาทางด้านสติปัญญาต่อไป เพราะเยาวชนเหล่านี้จะกลายเป็นกำลังหลักที่สำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต  สำหรับปี 2558 ได้ตั้งเป้าดำเนินโครงการ เพิ่มอีก 50 แห่ง ด้วยงบประมาณ 11.11 ล้านบาท  โดยโรงเรียนบ้านโป่ง อ.สันทราย เป็นโรงเรียนแรกของ 50 โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการในปีนี้ และนับเป็นแห่งที่ 465 โดยตลอดปี 2558 จะมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นรวม 514 แห่งทั่วประเทศ ภายในเดือนพฤษภาคม 2558  ส่งเสริมให้เยาวชนไทยกว่า 140,000 คน ได้บริโภคอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ.