หน้าหลัก » ข่าวสังคม

ฌาปนกิจผู้สูงอายุนครพิงค์ฉลองอาคารใหม่ค่า 30 ล้าน

Author by 5/04/15No Comments »

ภาพประกอบรายงานคนข่าว      วันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2558 ที่สำนักงานใหม่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุนครพิงค์ ใกล้ อบต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ จะมีงานเปิดและฉลองอาคารหลังใหม่ของสมาคม ซึ่งถือว่าที่มีสมาชิกมากที่สุดในประเทศไทย กว่า 61,000 คน เวลา 09.00 น. นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รอง ผวจ.เชียงใหม่ จะเป็นประธานเปิดอาคารและตลอดทั้งวันมีการแสดงซอ และดนตรีจนถึงค่ำ

นางอิ่นคำ กันพิทักษ์ นายกสมาคมฯ กล่าวว่าวันงานจะมีตัวแทนกลุ่ม 200 คนทั่วจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมแขกรับเชิญมาร่วมถือเป็นงานใหญ่รอบหลายปีของสมาคม นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งขึ้นที่วัดโสภณารามแล้วย้ายที่ทำการมาอยู่ในซอยตรงกันข้ามปี 2550 มีสมาชิกเพียง 5,000 คน ปัจจุบันเพิ่มกว่าหกหมื่นคน เนื่องจากมีการบริการงานอย่างชัดเจน โปร่งใส จึงได้รับการยอมรับจากสมาชิก ตามระเบียบของสมาคมเปิดรับสมัครใหม่อายุตั้งแต่ 50-75 ปี   เมื่อครบ 6  เดือน แล้วมีสิทธิได้รับการ              สงเคราะห์ด้วยเงินจากสมาชิกศพละ 2 บาท(ได้ประมาณ 110,00 บาท ซึ่งต่อไปจะพิจารณาลดหย่อนค่าบำรุงแก่สมาชิกที่มีอายุ 5 ปี 10 ปีหรือมากกว่านั้นตามเกณฑ์ เพื่อเป็นการสงเคราะห์ในหมู่สมาชิก

สำหรับ นางอิ่นคำ กันพิทักษ์ นายกสมาคมฯปัจจุบันทำหน้าที่เป็นสมัยที่ 4 เนื่องจากทำหน้าที่ด้วยความตั้งใจจริง เป็นที่ยอมรับของหัวหน้ากลุ่ม และสมาชิก ทำให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุนครพิงค์มีสมาชิกมากที่สุดในประเทศถึง 61,000 คน มีเงินทุนหมุนเวียนมอบแก่ทายาทสมาชิกที่ถึงแก่กรรมเดือนละ 30 ล้านบาท และมีเงินทุนของสมาคมกว่า 100 ล้านบาท เป็นสมาคมมีความมั่นคงภายใต้การดูแลของ     อบต.ดอนแก้ว และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  ตลอดเวลา.

นักข่าวธรรมดา/รายงาน