หน้าหลัก » ข่าวสังคม

ดอกไม้ให้คุณ…

Author by 21/09/12No Comments »

ดอกไม้ให้คุณนายอินสม ปัญญาโสภา และ ดร.กษมา ประสงค์เจริญ มอบดอกไม้แก่ มล.ปนัดดา ดิศกุล ผวจ.เชียงใหม่ หลังจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ร้องเพลงในงาน “รำลึกไมตรีจิต สุขสราญตรึงใจ พบกันคราใหม่เถิอดหนา กุหลาบเวียงพิงค์” ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส เชียงใหม่.