หน้าหลัก » ข่าวสังคม

ตั้งอุปกรณ์คุมไฟป่าฮ่องไคร้ ลดไฟป่าหมอกควันเชียงใหม่

Author by 22/03/16No Comments »

thainews180    เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะจาก Gisdaเดินทางมาตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ในการนำอุปกรณ์ติดตั้งเพื่อตรวจสอบจุดเกิดไฟป่าหรือ hot spot มาสนับสนุนการป้องกันและลดปัญหาหมอกควันไฟป่าของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และหมู่บ้านโดยรอบ เพื่อดูลักษณะการทำแนวกันไฟและสภาพพื้นที่ป่าที่ถูกเผาไหม้ พร้อมรับฟังและหารือการพัฒนาระบบการป้องกันและแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่าแบบบูรณาการ โดยจะนำข้อมูลที่ได้รับไปปรับปรุงและพัฒนาให้เกิดประสิทธิผลต่อไป

คณะผู้เชี่ยวชาญ ได้ให้คำแนะนำในการติดตั้ง และเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์ดังกล่าว โดยเน้นการวางพิกัดจุด hot spot ภายใต้สภาพแวดล้อมที่แห้งแล้งให้เข้มข้นแม่นยำยิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน ในการแก้ปัญหาไฟป่า และภัยแล้งที่กำลังเกิดขึ้นกับประเทศไทยขณะนี้ ได้แนะนำให้มีการส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพ โดยแนะนำให้จัดชุดเคลื่อนที่เร็วเข้าถึงจุดเกิดไฟ และแสวงหาเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติการให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีบทบาทส่วนร่วมในการจัดการปัญหาด้วยการใช้เทคโนโลยีให้เข้าถึงการแก้ปัญหาได้ทั่วถึง ทั้งนี้ คณะ รมว.กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้รับการต้อนรับจากนายวิจิตร หลังสัน นายอำเภอดอยสะเก็ด ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับและนำศึกษาดูงานตามเป้าหมาย พร้อมกับสื่อมวลชนจำนวนมากที่ติดตามมารายงานข่าวในพื้นที่

อนึ่ง จนถึงขณะนี้ สำนักงานอนุรักษ์พื้นที่ 16 เชียงใหม่ ยังเฝ้าระวังจุดเสี่ยงการเกิดไฟป่า hot spotในอำเภอที่ยังมีการเผาป่าอยู่ทั้งสายเหนือ และสายใต้ของเชียงใหม่ โดยมีการจับกุมผู้ลักลอบเผาแล้ว 8 ราย กับได้แจ้งให้ผู้พบเห็นไฟป่าหรือการเผาในที่โล่ง สามารถแจ้งเหตุได้ที่ 053-112236 , 09-9375111-0 หรือหมายเลขโทรศัพท์ 191 ตลอด 24 ชั่วโมง.