หน้าหลัก » ข่าวสังคม

ต่อองค์เจ้าพระมหาจักรพรรดิ ใหญ่สุดภาคเหนือที่ดอยสะเก็ด

Author by 19/04/15No Comments »

พระมหาจักรพรรดิ      เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2558 ที่ม่อนโพธิรังษี วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง อ.ดอยจะเก็ด จ.เชียงใหม่ พระโพธิรังษี เจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ด และเจ้าอาวาส ร่วมกับคณะสงฆ์ และศรัทธาประชาชนได้ประกอบพิธีอัญเชิญองค์ประกอบพระมหาจักรพรรดิ (พระมหาเศรษฐีเก้าล้านโกฎิ) ส่วนที่เป็นพระอุระ (อก) ขึ้นประดิษฐานบนแท่นแก้ว โดยมี พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยใช้รถเฮฟวี่เครนในการยกองค์พระขึ้นติดตั้งเป็นส่วนที่สองต่อจากส่วนฐานและหน้าตักองค์พระ ซึ่งมีความกว้าง 9.84 เมตร และมีความสูงตั้งแต่ฐานจนถึงปลายพระเกศา 41 เมตร

พระโพธิรังษี เจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ด พระอารามหลวง กล่าวการสร้างพระพุทธมหาจักรพรรดิ (พระมหาเศรษฐีเก้าล้านโกฏิ)องค์ใหญ่นี้ ใช้เวลานานกว่า 10 ปี ตั้งแต่มีพิธีเททองหล่อขึ้นที่วัดพระธาตุดอยสะเก็ด ปี 2547 จนกระทั่งแล้วเสร็จ ได้นำไปขัดที่ จ.นครปฐม เพิ่มเสร็จสิ้นเมื่อต้นเมษายนนี้ นับเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะสวยงาม และองค์ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา โดยการต่อองค์พระให้สมบูรณ์ทั้งองค์ใช้ตั้งแต่เดือนเมษายนนี้ไปจนถึงเดือนหน้า จากนั้นในวันที่ 1 มิถุนายน 2558 จะมีพิธีสมโภชครั้งใหญ่เป็นพระพุทธรูปเต็มองค์ ซึ่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะกรรมการสร้างรับเป็นประธานในพิธีอีกครั้งหนึ่ง สำหรับพระพุทธรูปมหาจักรพรรดินี้ หันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันตก เข้าสู่เมืองเชียงใหม่ เมื่อตั้งประดิษฐานบนแท่นแก้วดอยโพธิรังสีอย่างสมบูรณ์ จะสามารถมองเห็นได้จากวัดพระธาตุดอยสะเก็ดด้านหน้า และจากถนนสายเชียงใหม่-ดอยสะเก็ดอย่างสง่างาม เพื่อให้ศรัทธาประชาชนได้กราบสักการบูชาต่อไป.